DEN HAAG - Het nog steeds substantiële gevaar van terrorisme in Nederland komt vooral van lokaal in Nederland georganiseerde netwerken of cellen. Die kunnen binnen korte tijd overgaan tot geweld, zonder aansturing van buitenaf.

Dat is een van de belangrijkste bevindingen in een rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over terrorisme dat minister Remkes (Binnenlandse Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Directe bedreiging

Het aantal radicale moslims dat deel uitmaakt van netwerken of cellen in ons land, verandert voortdurend, zei het hoofd van de AIVD, S. van Hulst, donderdag in een toelichting. "We praten wel over een getal van meer dan 150 personen naar wie in Nederland onderzoek is gedaan. Het is overigens niet zo dat alle netwerken een directe bedreiging vormen."

Verbinding

De terrorismedreiging is volgens hem sinds november 2004 niet veranderd. Van Hulst noemde het wel een zorgelijke ontwikkeling dat leden van de lokale netwerken steeds meer verbinding zoeken en vinden met internationale contacten, onder wie oud-jihadstrijders uit bijvoorbeeld Irak, Afghanistan of Pakistan. Dat heeft de inlichtingendienst feitelijk waargenomen, aldus Van Hulst.

Opiniemakers

Volgens hem wijkt de radicalisering in Nederland op twee punten af van andere Europese landen. Zo staat hier de jihad in eigen land centraal en is met name gericht op politici en opiniemakers. Verder is de rol van de vrouwen in jihadistische netwerken sterk en opvallend. "Moslima's spelen geen ondergeschikte rol, maar nemen zelf initiatieven." Waarom Nederland op deze twee punten afwijkt, kon Van Hulst niet aangeven, maar volgens hem is er wel een kentering gaande in andere Europese landen.

De AIVD voorspelt dat "naar alle waarschijnlijkheid" islamitische terroristen in de komende jaren een aanslag zullen plegen met een CBRN-wapen (chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair). Waarschijnlijk zal dat een kleine aanslag zijn met niet veel slachtoffers, maar wel grote maatschappelijke ontreddering. Over tien jaar kunnen terroristen waarschijnlijk een veel grotere CBRN-aanslag plegen, aldus de AIVD.

Internet

Internet speelt volgens de AIVD een steeds grotere rol bij de radicalisering onder jongeren, en "werkt als een turbo". Van Hulst zei dat jongeren van 15, 16 jaar "te hooi en te gras radicale jihadistische ideeën opdoen op internet en een persoonlijke islam creëren". "Jongeren halen koranteksten uit hun verband en geven daar hun eigen interpretatie aan ter rechtvaardiging van geweld." Hij noemde internet een "virtueel trainingskamp", mede door het wegvallen van trainingskampen in Pakistan en Afghanistan.

Rechtbank

Van Hulst wees er nog op dat de veroordeling van leden van de Hofstadgroep de terrorismedreiging niet heeft weggenomen. Hij zei blij te zijn dat het huidige strafrecht voldoende aanknopingspunten heeft geboden om tot een veroordeling te komen in de zaak. Ook noemde hij het "plezierig" dat de rechtbank het materiaal heeft toegestaan dat door AIVD was aangeleverd en dat het een rol heeft gespeeld in de bewijsvoering.

Rolmodel

De meeste jongeren die enige tijd hebben vastgezeten in het kader van betrokkenheid bij terroristische activiteiten, of zijn vrijgekomen na een veroordeling, zijn volgens het hoofd van de AIVD hun radicale opvattingen nog niet kwijt. Van hen stijgt een aantal in aanzien en dienen als rolmodel, anderen keren terug in een netwerk, maar er zijn er ook bij die afstand nemen van hun opvattingen, aldus Van Hulst.

Van Hulst wees er nog eens op dat de oplossingen om het radicalisme onder jongeren te bestrijden, vooral uit de moslimgemeenschap zelf moet komen.