UTRECHT - Veel Regionale Opleidingscentra en vakscholen potten onnodig veel gemeenschapsgeld op. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad, het periodiek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Volgens het onderzoek bouwen veertien van de veertig ROC's en zeven van de dertien vakscholen teveel eigen vermogen op.

Tientallen miljoenen euro's staan geparkeerd op spaarrekeningen. Daarmee overschrijden de scholen volgens de AOb de financiële normen van het ministerie van Onderwijs.

Inkomsten

"Het is niet uit te leggen aan de gemeenschap dat ROC's en hogescholen jaarlijks zoveel overhouden van hun inkomsten en toevoegen aan hun riante vermogen", vindt AOb-bestuurder G. Stemerding. "Het is veel eerlijker om dat geld in te zetten voor beter onderwijs en te besteden aan het verminderen van de werkdruk." De AOb gaat hiervan bij komende cao-onderhandelingen een hard punt maken.

Scholen

Het onderzoek van het Onderwijsblad toont aan dat met name de sector beroepsonderwijs en volwasseneducatie welvarend is. In de afgelopen jaren steeg het aantal studenten en daarmee de inkomsten voor de scholen. Tussen 2000 en 2004 namen de inkomsten voor de onderwijsinstellingen toe van 2,4 miljard euro naar 3,3 miljard euro. Dat betekent een toename van 36 procent. In totaal hield de sector 82 miljoen euro over.

Oppotterslijst

In het hoger beroepsonderwijs blijken vooral de kleine, gespecialiseerde instellingen overdreven spaarzaam. Grote hogescholen potten zelden geld op. Het Onderwijsblad stelt zelf dat het "nog mild" is geweest bij het identificeren van oppotters. "Alleen de instellingen die in 2004 een solvabiliteit van meer dan 60 procent en de afgelopen vijf jaar meer dan 3 procent van hun inkomsten overhielden kwamen op de oppotterslijst."

Voorzitter M. Vliegenthart van de BVe Raad, de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, reageerde in het Radio 1 Journaal op de onderzoeksresultaten. Volgens haar sparen de scholen extra geld vanwege de bezuinigingen in de afgelopen jaren en de invoering van marktwerking. Die hebben "grote financiële risico's" met zich meegebracht en scholen proberen zich tegen die risico's in te dekken.