TERNEUZEN - Ongeveer driehonderd boeren demonstreren dinsdagavond in Terneuzen tegen de ontpoldering van twee polders in Zeeuws-Vlaanderen. In een stoet met zo'n twintig tractoren kwam een aantal van hen aan bij het theater in Terneuzen. Daar geeft de provincie uitleg.

Voor de verdieping van de Westerschelde moet Nederland vanwege de Europese habitatrichtlijn zeshonderd hectare grond teruggeven aan de natuur. De helft daarvan was al bekend. Eind vorige maand werden nog vijf polders aangewezen voor mogelijke ontpoldering. Twee daarvan liggen bij Terneuzen: de Hellegat- en de Eendrachtpolder.

Geen nut

M. Vinke, een van de boeren van wie de grond op de nominatie staat om te worden ontpolderd, is laaiend. "Dit is te zot voor woorden. De Westerschelde is schoon zat. Ik blijf me met hand en tand verzetten." Regiovoorzitter P. de Koeyer van land- en tuinbouworganisatie ZLTO zegt niet overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak van ontpoldering. Wel ging hij akkoord met de voorwaarden die de overheid stelde voor de boeren. Die krijgen onder meer 10.000 euro per hectare boven de marktprijs voor hun grond en de mogelijkheid elders hun bedrijf te herstarten.

Gedeputeerde T. Kramer (Natuur, Kust en Water) stelt dat de boeren goed worden gecompenseerd. "Natuurlijk zijn ze boos, maar we hebben zo goed mogelijk naar de belangen van de landbouwers gekeken. De randvoorwaarden zijn goed. Ik ga ervan uit dat de boeren na mijn uitleg zeggen dat er met mij wel te praten valt."

De zaal in het theater was dinsdagavond niet groot genoeg om de belangstellende boeren te herbergen. Daarom werd besloten de bijeenkomst in de foyer te houden.