HILVERSUM - Minister Zalm (Financiën) was wel degelijk gewaarschuwd door ambtenaren om voorzichtig te zijn met uitlatingen over de onroerendezaakbelasting (ozb) toen hij in het televisieprogramma Buitenhof opriep die belasting niet te betalen. Dat blijkt uit ambtelijke stukken die het tv-programma Netwerk heeft ingezien.

Zalm zei op 19 februari dat 62 gemeenten een hoger ozb-tarief hadden vastgesteld dan wettelijk toegestaan. Hij riep burgers in die gemeenten op de aanslag niet te betalen. Zalm moest later zijn excuses maken toen bleek dat hij zich op ondeugdelijke cijfers had gebaseerd.

Buitenhof

Uit de uitzending van Netwerk blijkt echter dat het niet aan de stukken lag. Daarin stond namelijk dat het maar ging om acht gemeenten. Bovendien werd Zalm aangeraden niet een te grote broek aan te trekken in Buitenhof.

"U zou het liefst willen zeggen: 'burgers, verscheur straks die aanslag als uw gemeenten de tarieven niet wijzigen, maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan alleen de rechter. Dat de aanslag niet klopt, moet wel even formeel worden vastgelegd. Dus eerst bezwaar maken'."

Zalm stelde daags na zijn optreden in Buitenhof al dat hij de suggestie om de ozb niet te betalen "beter achterwege had kunnen laten". Toen stelde hij echter nog dat een inderhaast uitgevoerd onderzoek had uitgewezen dat de berekeningen "absoluut niet eenduidig" waren. Nu blijkt dus dat hij die berekeningen, inclusief de waarschuwingen en nuanceringen van de cijfers, al twee dagen voor Buitenhof op zijn bureau had.