AMSTERDAM - In Nederland overlijden elk jaar ongeveer 1700 mensen van 55 jaar en ouder nadat ze zijn gevallen. Jaarlijks worden zo'n 88.000 55-plussers op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis behandeld aan de gevolgen van een valpartij. "Dat komt neer op 240 slachtoffers per dag", aldus een woordvoerder van de Stichting Consument en Veiligheid maandag. De meeste slachtoffers zijn vrouw.

Heup- en bekkenfracturen na een val zijn de meest voorkomende doodsoorzaken. De medische kosten van valongevallen waarvoor het slachtoffer is behandeld of opgenomen in een ziekenhuis bedragen 470 miljoen euro per jaar, blijkt uit cijfers van de stichting en TNO.

Maatregelen

Consument en Veiligheid begint dinsdag een grote landelijke campagne op radio en televisie om ouderen erop te wijzen dat ze vrij eenvoudig maatregelen kunnen nemen om een val te voorkomen.

Ook op de website www.veiligheid.nl staan tips. Veel voorkomende oorzaken van een struikelpartij zijn slecht licht op de trap, gladde vloeren en losse snoeren. Andere boosdoeners zijn drempels en los liggende vloerkleden.

Halt! U valt

In samenwerking met onder meer thuiszorgorganisaties, ouderenbonden en gemeenten begint Consument en Veiligheid preventieprojecten onder de naam "Halt! U valt". Die zijn gericht op een veiligere inrichting van de woning en het gebruik van handige hulpmiddelen.

De in revalidatie en orthopedie gespecialiseerde St Maartenskliniek in Ubbergen bij Nijmegen is ruim een jaar geleden met speciale valtrainingen voor oudere mensen begonnen. De bejaarden leggen een speciale hindernisbaan af met ingebouwde valrisico's, die ze ook op straat en in huis tegenkomen, zoals bijvoorbeeld een losse stoeptegel. Behalve het herkennen en omzeilen van risico's leren de deelnemers ook valtechnieken, zodat ze minder gauw ernstig letsel oplopen als het toch fout gaat.

Valtraining

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het resultaat van de valtraining in Ubbergen. Dat bleek zo positief, dat in november vorig jaar in overleg met het ministerie van VWS is besloten de cursus in een aantal over Nederland verspreide ziekenhuizen te gaan aanbieden. Volgens de ontwerpers van de training hebben ondertussen al honderden bejaarden een valtraining gevolgd. Ook verzorgingshuizen willen de cursus gaan invoeren.