AMSTERDAM - Dagblad Het Parool heeft zaterdag op pagina drie een rectificatie geplaatst wegens zijn berichtgeving omtrent de ontvoeringszaak van Claudia Melchers. Het spijt de krant "bijzonder" de heer Melchers en zijn familie in diskrediet te hebben gebracht, schrijft de hoofdredactie. "Bij nader inzien hebben wij ons met deze berichtgeving vergaloppeerd."

Claudia Melchers werd op 12 september ontvoerd en enkele dagen vastgehouden. De ontvoerders eisten 300 kilo cocaïne in ruil voor haar vrijlating. Op 16 september publiceerde Het Parool een artikel met drie uitgewerkte scenario's, waarin de krant een mogelijk verband legde tussen de eis van de ontvoerders en de handel in drugs door de familie Melchers. Hans Melchers, de vader van de ontvoerde Claudia, diende daarover een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. De raad verklaarde 20 december die klacht gegrond.

De hoofdredactie schrijft zaterdag ervan te zijn overtuigd dat geen enkele grond bestond om Melchers en zijn familie in verband te brengen met de handel in drugs. De krant heeft alle onjuiste berichten van zijn sites verwijderd en aan Hans Melchers excuses aangeboden.

Het Parool heeft ook zijn excuses aangeboden voor een aantal andere beweringen over Melchers. Die gingen over zijn vermeende betrokkenheid bij de levering van gifgas aan Irak en zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van de kinderen van zijn vroegere echtgenote A.M. Lievens en bij de dood van deze vrouw.