DEN HAAG - Volgens Minister Kamp van Defensie is het wangedrag bij het leger "niet ernstiger dan in andere organisaties." Hij zei dit vrijdag naar aanleiding van de berichten over het marinefregat Tjerk Hiddes. Kamp voegde eraan toe, dat defensie een "voorbeeld-organisatie" dient te zijn.

Kamp wilde niet vooruitlopen op maatregelen die getroffen zouden moeten worden, nu de marine in opspraak is geraakt. Hij wil afwachten welke feiten aan het licht komen door onderzoek van de door staatssecretaris Van der Knaap van Defensie ingestelde externe commissie. Daarbij moet duidelijk worden of het gaat om incidenten of dat er sprake is van "incidenten, een cultuurprobleem of organisatieprobleem".

Kamp blijft streven naar meer vrouwen in de krijgsmacht. Hij ontkende dat er een "doofpotcultuur" zou heersen. Of en in hoeverre leidinggevenden niet goed functioneerden, moet ook blijken uit het onderzoek, aldus Kamp.

Vicepremier Zalm, die minister-president Balkenende vrijdag verving als voorzitter van de vergadering van de ministerraad, zei dat het kabinet "geschokt" was door de berichten. Er "wordt niets onder de pet gehouden, de onderste steen moet boven komen," zei de VVD-minister van Financiën over het aangekondigde onderzoek.