TILBURG - Een aantal steden gaat vanaf het voorjaar van 2007 de meest vervuilende vrachtwagens weren uit de binnenstad. In 2010 komen er nog strengere normen. Daarmee moet de luchtverontreiniging en de geluidshinder in de binnensteden worden teruggedrongen.

Dat staat in een convenant dat vrijdag in Tilburg wordt ondertekend door de gemeenten, de transportbranche en staatssecretaris Van Geel (Milieu).

Tilburg, Delft, Eindhoven, Den Haag, Haarlem, Helmond, Den Bosch, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht doen mee aan het convenant.

Roetfilters

In de centra van deze steden rijden over een jaar alleen nog vrachtwagens die zijn voorzien van roetfilters of van de modernste motoren. De strengere eisen voor vrachtwagens gaan ook gelden voor de voertuigen van de gemeenten.

Van Geel zal zich inspannen om meer steden het convenant te laten ondertekenen. Diverse gemeenten spelen met de gedachte een zogenoemde milieuzone in te stellen.

Milieuzones

De transportbranche was aanvankelijk geen voorstander van de plannen van een aantal steden om vanaf 2010 alleen vrachtwagens met de zuinigste motoren in de centra toe te laten. In overleg met de sector hebben Van Geel en de steden echter besloten de milieuzones in stappen in te voeren.

Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de bevoorrading van de winkels in de steden. Het vrachtverkeer kan vanaf volgend jaar de winkels makkelijker bereiken dankzij bijvoorbeeld een 'groene golf', waarbij de verkeerslichten op elkaar worden afgestemd. Ook komen er gunstigere tijden waarop transportbedrijven de winkels kunnen bevoorraden. Daar komt bij dat door een subsidieregeling het bedrijfsleven vrijwel de hele investering in roetfilters terugkrijgt van de overheid.

Tevreden

Verladersorganisatie EVO is tevreden over het akkoord. "Het mes snijdt aan twee kanten. Het milieu wordt verbeterd in combinatie met maatregelen die leiden tot efficiëntere bevoorrading van de binnensteden", liet algemeen directeur D. van den Broek weten. Het convenant is volgens hem een goede basis om de luchtkwaliteit te verbeteren, rekening houdend met de belangen van het bedrijfsleven.