DEN HAAG - Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State is voor het behoud van de dubbele nationaliteit. Hij heeft "altijd twijfel gehouden over de strijd tegen de dubbele nationaliteit".

Tjeenk Willink staat daarmee lijnrecht tegenover minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) die de dubbele nationaliteit voor bijvoorbeeld Marokkanen van de derde generatie in Nederland wil afschaffen. Verdonk heeft daarvoor in de Kamer de steun van een meerderheid van CDA, VVD, LPF en Groep Wilders.

Tjeenk Willink, sinds 1997 vice-president van de Raad van State, zei donderdag in een toespraak bij de viering van vijftig jaar Novib in Den Haag dat erkend moet worden "dat elke burger meerdere identiteiten heeft. Daarom heb ik ook altijd twijfel gehouden over de strijd tegen de dubbele nationaliteit. Die strijd gaat langs de kernvraag heen. En die kernvraag luidt: hoe kun je Nederlander zijn en toch je Marokkaanse achtergrond niet verloochenen? Hoe kun je Nederlander blijven en toch wereldburger worden; solidair zijn met de mensen in het zuiden?"

Onderkoning

Tjeenk Willink was van 1987 tot 1997 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. De laatste zes jaar van die periode was hij voorzitter van de Senaat. Als vice-president van de Raad van State wordt hij ook wel de onderkoning van Nederland genoemd, omdat koningin Beatrix officieel de voorzitter is van de Raad maar de werkzaamheden overlaat aan de vice-president. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering.