DEN HAAG - Nederland moet zich verder ontwikkelen als een multiculturele samenleving. Verschillen tussen autochtonen en allochtonen moeten getoond worden en de verschillende bevolkingsgroepen dienen meer van elkaar te leren. Met die boodschap wil de Partij voor allochtone Nederlanders (PAN) volgend jaar meedoen aan de parlementsverkiezingen. De partij presenteerde zich woensdag in Den Haag.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De PAN wil geen 'allochtonenpartij' zijn. Wel wil ze dat allochtonen met trots hun waarden en kwaliteiten uitdragen en dat de autochtone bevolking hiervan wil leren. "Wij willen een land waar we het beste van elkaar ineenvoegen", zei een van de oprichters, managementtrainer Hans Hoogerdijk, woensdag.

Volgens de PAN vestigt Nederland er nu te veel aandacht op dat nieuwkomers zich moeten aanpassen en hun waarden moeten loslaten. "Terwijl allochtonen met hun dubbele culturele achtergrond en hun specifieke kwaliteiten door opvoeding en ervaring juist iets toevoegen", zei Hoogerdijk.

Twintig zetels

Samen met enkele allochtone collega-trainers en zelfstandige ondernemers vormt Hoogerdijk de PAN-leiding. De partij hoopt in 2007 twintig zetels in de Tweede Kamer te halen. Een lijsttrekker is er nog niet. "Die staat de komende maanden vanzelf uit ons midden op." Er is contact met een nog geheim gehouden bekende allochtone politicus.

In het verkiezingsprogramma van PAN staan voorstellen die het huidige integratiebeleid overhoop zouden gooien. Zo wil de PAN via trainingen van autochtonen nieuwkomers laten integreren en niet langer via inburgeringscursussen.

Hoofddoek

Ook zou er een ministerie voor culturele ontwikkeling moeten komen, moet het schooluniform terugkeren ("geeft een wijgevoel"), moet een hoofddoek overal kunnen, moeten bedrijven verplicht allochtone sollicitanten uitnodigen en is een generaal pardon noodzakelijk voor asielzoekers die meer dan vijf jaar in Nederland zijn. Ook zou Turkije volgens de PAN zo snel mogelijk lid moeten worden van de Europese Unie.

De PAN wil verder het contact herstellen met geradicaliseerde moslimjongeren en hen uit hun isolement halen. De partij heeft overigens de intentie om haar naam binnen een paar jaar te veranderen in de Partij voor alle Nederlanders.