DEN HAAG - De Inspectie voor de Sanctietoepassing gaat binnen enkele weken onderzoek doen naar mogelijke misstanden op een bajesboot in Rotterdam. Het schip, waarop bijna vijfhonderd illegale vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting zitten, zou eind dit jaar worden geïnspecteerd.

Dat onderzoek is echter vervroegd naar aanleiding van een publicatie over de gevangenis in weekblad Vrij Nederland, kondigde de inspectie woensdag aan. Journalist R. van de Griend van het blad werkte enkele weken als bewaker op een van de twee bajesboten in Rotterdam.

Volgens hem is het er slecht gesteld met de brandveiligheid, mishandelen gedetineerden elkaar geregeld en zijn de omstandigheden waaronder ze zijn gehuisvest abominabel.

In het televisieprogramma NOVA vertelde Van de Griend dinsdag dat hij zonder eerdere ervaring na een cursus van een week diensten mocht draaien op een van de boten.

Onveilig

Uit commentaar van ondere anderen collega-bewakers en leidinggevenden blijkt dat de gevangenisboten onveilig zijn in gevallen van brand en dat het personeel slecht omgaat met de gevangenen.

Verkrachting

Bovendien vinden er volgens Van de Griend op de detentieboot Bibby Stockholm veel mishandelingen plaats door de gedetineerden zelf, zoals meervoudige verkrachting.

Volgens de journalist zitten op de bajesboten in Rotterdam ruim vierhonderd illegale vreemdelingen vast. Naast de slechte opstandigheden leven zij vaak ook veel langer opgesloten dan mag, stelde de journalist.

Serieus

Een meerderheid van de Tweede Kamer had al om een diepgravend onderzoek gevraagd naar de situatie op de bajesboot. Het ministerie van Justitie zegt de zaak serieus te nemen. "We zullen de resultaten van het onderzoek van de inspectie afwachten", zei een woordvoerder van het departement.

De Inspectie voor de Sanctietoepassing, die ruim een jaar bestaat, is onafhankelijk, maar valt wel onder het ministerie van Justitie. De organisatie houdt toezicht op alle landelijke diensten en inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en op de reclasseringsorganisaties. De inspectie rapporteert aan de minister, die aan het rapport zijn eigen standpunt kan toevoegen en het vervolgens openbaar maakt door het aan de Tweede Kamer te sturen.

Brandweer

De brandweer in Rotterdam heeft vorig jaar al kanttekeningen geplaatst bij de naleving van de brandveiligheid op de detentieboten. Hij had twijfels over de deskundigheid van het personeel. Aan de verantwoordelijke instanties, het ministerie van Justitie en de Arbeidsinspectie, is dat in november gerapporteerd.