PARIJS - De Franse vakbonden en studentenorganisaties hebben maandag een algemene staking afgekondigd voor 28 maart, uit protest tegen een omstreden banenplan tegen jeugdwerkloosheid.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De bonden hadden premier Dominique de Villepin tot maandagavond de tijd gegeven zijn plannen in te trekken, maar hij leek niet van plan zich daardoor van de wijs te laten brengen. Op een bijeenkomst met studentenorganisaties, die geboycot werd door de grootste studentenbond UNEF, riep hij slechts op tot meer dialoog.

De Villepin overlegde eerder maandag met vertegenwoordigers van werkloze jongeren en het bedrijfsleven over de regeringsplannen voor versoepeling van het ontslagrecht voor jongeren. Hij verzocht minister van economische zaken Thierry Breton een aangekondigd bezoek aan Lille op te schorten.

Miljoen betogers

De UNEF wees een uitnodiging voor een gesprek met minister van onderwijs Gilles de Robien af en eiste intrekking van de wet. Studentenleider Bruno Julliard zei dat de wet was ingevoerd zonder overleg en dat de regering pas na druk van een miljoen betogers bereid is tot onderhandelingen. "Dus weigeren wij met ze te spreken tenzij zij de wet intrekken."

De wet, die eerder maand door het parlement werd aangenomen, is volgens de regering bedoeld om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden. De tegenstanders zeggen dat de wet de arbeidsmarktpositie van werknemers jonger dan 26 jaar ondermijnt. De Villepin sprak zondag in een interview met het scholierenblad Citato over misvattingen die er over de plannen van de regering zouden heersen.

Verkiezingen

De crisis kan niet los worden gezien van de presidents- en parlementsverkiezingen die voor volgend jaar gepland staan. De peilingen laten zien dat De Villepins populariteit danig aan het afnemen is. De socialistische oppositie heeft beloofd de wet in te trekken zodra zij aan de macht is.

President Jacques Chirac, die de wet moet bekrachtigen voordat die volgende maand van kracht kan worden, erkende dat de maatregel vragen en bezorgdheid oproept, maar zei dat de grote werkloosheid onder jongeren nu eenmaal bepaalde stappen rechtvaardigt. Hij wees op het belang van de zaak en drong aan op ,"een constructieve en gewetensvolle dialoog".

Schermutselingen

Er werd zaterdag op 160 locaties in Frankrijk betoogd. In Parijs kwam het tot schermutselingen en vernielingen waarbij 52 gewonden vielen, onder wie achttien betogers. Een 39-jarige man, een vakbondslid, raakte ernstig gewond en ligt in coma. Volgens de politie en het ziekenhuis is zijn toestand kritiek. Er werden 167 mensen opgepakt. De protesten trokken een half tot anderhalf miljoen betogers. Zestien universiteiten zijn in staking tegen de plannen.