DEN HAAG - Een commissie onder leiding van oud-NMA-topman Kist vindt dat minister Brinkhorst (Economische Zaken) zijn wetsvoorstel om de energiebedrijven te splitsen goed heeft onderbouwd. De commissie werd ingesteld, omdat hierover in de Tweede Kamer nog twijfels bestonden.

Voor het wetsvoorstel om de energiebedrijven te splitsen in een publiek deel dat het netwerk in handen houdt en een commercieel deel dat de energie levert, tekende zich al een meerderheid af in de Kamer. Brinkhorst zei maandag te hopen dat het rapport nu ook de twijfels wegneemt bij de grootste regeringspartij, het CDA.

Risico's

CDA-Tweede Kamerlid Hessels liet daarop weten, dat dit niet het geval is. Hij is "teleurgesteld" door het rapport van Kist. Het CDA wil niet instemmen met de wet, voordat er meer duidelijkheid is over de risico's van de leasecontracten die de maatschappijen in het verleden sloten met Amerikaanse investeerders.

Die contracten zouden door de splitsing kunnen leiden tot grote schadeclaims. De commissie-Kist denkt met Brinkhorst dat die risico's te overzien zijn, maar de commissie heeft niet zelf de geheime contracten gezien, wel hierover gesproken met deskunidgen.

Consument

De commissie moest ook beoordelen of de baten voor de consument opwegen tegen de nadelen van de kosten die de splitsing met zich brengt. De commissie heeft het Centraal Planbureau (CPB) daarover berekeningen laten maken en komt ook hier tot een positief oordeel. Bovendien denkt de commissie, dat te voorkomen is dat de energiebedrijven op korte termijn de kosten van de splitsing doorberekenen in de tarieven van de consument.

Minister Brinkhorst wil niet dat de netwerken van energiebedrijven als onder meer NUON en Essent in handen komen van buitenlandse ondernemingen. Hij voorziet dat de relatief kleine Nederlandse ondernemingen in een vrije Europese markt opgeslokt zullen worden door de energiereuzen in de grote Europese landen.

Voorstanders

Brinkhorst kreeg bij het wetsvoorstel steun van PvdA, GroenLinks, VVD en D66. Ook Consumentenbond, glastuinders en het midden-en kleinbedrijf steunen de wet omdat ze hopen te profiteren van meer concurrentie op de energiemarkt.

Tegen zijn vooral de energiebedrijven, die erop wijzen dat hun buitenlandse concurrenten niet hoeven te splitsen en daardoor bedrijfseconomisch oneerlijk voordeel hebben. De vakbeweging is eveneens tegen, omdat die vreest voor verlies van banen. Volgens de commissie heeft Brinkhorst, die verlies van banen in de sector niet toeschrijft aan de splitsingswet, hierover geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

Mileu

PvdA-Tweede Kamerlid Crone wijst er in een reactie op dat decentrale opwekking energie bespaart en dat het dus goed is voor het milieu. Hij vindt overigens met zijn collega Vendrik van GroenLinks, dat privatisering niet per se moet. CDA-Kamerlid Hessels tekent bij de CPB-berekeningen aan, dat die uitgaan van privatisering, maar volgens Hessels is het maar de vraag of het tot privatisering komt