UTRECHT - De vijftien politiekorpsen die door een andere verdeling van het politiebudget minder geld zouden krijgen, blijven toch op sterkte. Of de tien korpsen die zouden groeien er daadwerkelijk op vooruit gaan, is nog onduidelijk. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) beloofde zaterdagochtend in het Korpsbeheerdersberaad in Utrecht dat de politie in onder meer Amsterdam, Zeeland, Haaglanden en Twente geen budget hoeft in te leveren.

Volgens een woordvoerder van de minister wordt in mei bekeken of er korpsen zijn die toch extra geld kunnen krijgen. De minister had eerder al laten weten op zoek te zijn naar 82 miljoen euro, zodat de korpsen die meer capaciteit nodig hebben, dat ook kunnen krijgen. Dat geld is nog niet gevonden.

Volgens de eerdere verdeling zou het korps in Amsterdam ruim 23 miljoen euro moeten inleveren, Haaglanden ongeveer 10 miljoen en Zeeland ruim 8 miljoen. De korpsen Limburg-Zuid en Flevoland zouden er ruim 16 miljoen op vooruitgaan en Gelderland-Midden ruim 11 miljoen. Dat is dus onzeker. Volgens de woordvoerder zou het kunnen dat er toch geld wordt gevonden om korpsen uit te laten breiden, ook kan het zijn dat alles bij het oude blijft.

Verdeling

Op basis van het aantal inwoners vindt de verdeling van het geld plaats. Remkes wil dat korpsen die met meer criminaliteit te maken hebben, ook meer geld krijgen, onafhankelijk van het aantal inwoners. Het aantal aangiften en misdrijven per duizend inwoners per gemeente bepaalt het budget van het korps.