DEN HAAG - Minister Borst van Volksgezondheid wil de prijzen van maagzuurremmers en cholesterolverlagers vrijgeven. Zij hoopt dat de prijs van deze veel voorgeschreven en dure middelen hierdoor naar beneden gaat, zo is uit betrouwbare bron vernomen.

Het is de bedoeling dat zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie vanaf 2003 rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de prijs. Nu zitten de middelen, net als alle andere medicijnen die voor vergoeding in aanmerking komen, in het geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS). Daarin zijn alle medicijnen in groepen onderverdeeld en is vastgelegd hoeveel verzekeraars per groep medicijnen maximaal mogen vergoeden.

De bedoeling van het GVS was de kosten van geneesmiddelen in de hand te houden. In de praktijk komt het er op neer dat binnen zo'n groep iedereen naar de prijs kruipt die patiënten maximaal vergoed krijgen. Dat geldt zowel voor dure merkmiddelen als voor goedkopere merkloze medicijnen.

Borst wil cholesterolverlagers en maagzuurremmers uit dit systeem halen. Zij denkt dat dit, met het loslaten van de prijs, ertoe leidt dat goedkopere middelen de voorkeur krijgen. De bewindsvrouw probeert al jaren de kosten van cholesterolverlagers en maagzuurremmers te drukken en drukt artsen op het hart 'zinnig en zuinig' met deze middelen om te gaan.

De Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft becijferd dat apothekers dit jaar alleen al voor 760 miljoen gulden aan maagzuurremmers zullen verstrekken.