DEN HAAG/BELGRADO - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat Slobodan Milosevic is vergiftigd. Dat blijkt uit de tussenstand van het onderzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie naar de dood van de ex-president van Joegoslavië.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat heeft president Fausto Pocar van het Joegoslavië-Tribunaal vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Er zijn vooralsnog alleen voorgeschreven medicijnen aangetroffen en niet in giftige of gevaarlijke hoeveelheden.

Familie en aanhangers van de roemruchte Servische leider stelden na zijn dood, vermoedelijk ingetreden op zaterdag 11 maart, dat hij werd vergiftigd. Milosevic had dit vlak voor zijn overlijden ook met zorg laten weten aan de Russische autoriteiten in een brief die een week geleden de Russische ambassade in Den Haag werd bezorgd.

Toxicoloog

Betrokken toxicoloog Uges zei kort na Milosevic' heengaan dat hij in januari nog een zeer schadelijke mix van medicijnen aantrof bij onderzoek van Milosevic' bloed. Zo trof hij rifampicine aan, een paardenmiddel tegen kwalen waar Milosevic niet aan leed, dat de werking van de medicijnen die hij voor zijn aandoeningen kreeg, teniet deed.

Hoe Milosevic het schadelijke mengsel onder de leden kreeg, is nog steeds een raadsel. Ugel suggereerde dat Milosevic mogelijk zelf met zijn gezondheid speelde om bijvoorbeeld een speciale behandeling in Rusland af te dwingen. Dat werd kortgeleden geweigerd.

Smokkelwaar

Griffier Holthuis van tribunaal bevestigde vrijdag desgevraagd dat er 'in het verleden' bij Milosevic in zijn Scheveningse cel wel 'smokkelwaar' was gevonden. Wat voor zaken wilde Holthuis niet kwijt. Maar hij zei dat er tegen is opgetreden door de directeur van de VN-gevangenis McFadden.

Anderzijds relativeerde Holthuis dat optreden enigszins door erop te wijzen dat Milosevic op bevel van de rechters privileges genoot. Hij hield er feitelijk kantoor en een grondige doorzoeking van al zijn bezoekers was niet mogelijk. Milosevic sprak alleen al met zeventig getuigen.

Sommige mediaberichten stelden eerder dat er ten minste in januari en in december niet voorgeschreven geneesmiddelen en alcoholische versnaperingen zijn gevonden in Milosevic' cel.

Tijdens de rechtzittingen is sinds 2004 herhaaldelijk ter sprake gekomen dat Milosevic zich niet aan het advies en de medicatie van artsen zou houden.

Professioneel

Holthuis beklemtoonde in zeer algemene termen, waarbij hij het woord 'professioneel' veelvuldig liet vallen, dat het tribunaal inclusief de gevangeniseenheid van het tribunaal Milosevic de best mogelijke medische zorg gaf. Milosevic hoefde daarvoor bijvoorbeeld niet op een wachtlijst, maar kreeg terstond adequate medische behandeling.

Verder was volgens Holthuis permanente observatie toch geen doelmatig middel voor iemand zoals Milosevic die vooral aan hartkwalen en hoge bloeddruk leed. Pocar en Holthuis wisten niet wanneer Milosevic precies is overleden, afgelopen zaterdag of de vrijdagavond.

Holthuis beklemtoonde dat er geen communicatiestoornissen zijn geweest tussen het cellencomplex, de griffie en de rechters. Sommige media berichtten dat noodsignalen over Milosevic beweerde gerommel met medicijnen genegeerd zouden zijn.

Dossier

Het toxicologisch onderzoek gaat door, mede aan de hand van het medisch dossier van Milosvic dat door het tribunaal wordt verstrekt. Het tribunaal doet zelf ook intern onderzoek naar de gang van zaken. Pocar herhaalde de dood van Milosevic te betreuren, maar beklemtoonde dat het werk van het tribunaal doorgaat.

Milosevic wordt zaterdag in zijn geboorteplaats, Pozarevac, begraven. Alleen daar is de dag een rouwdag op last van de gemeente. Aanhangers kunnen de hele nacht in Belgrado hun laatste eer bewijzen in het Historisch Museum waar hij ligt opgebaard.

Onbekenden hebben vrijdag in Belgrado met pamfletten tegenstanders van de politiek van de wijlen leider opgeroepen het heengaan van Milosevic zaterdagmiddag te vieren op een prominente locatie in de Servische hoofdstad.