LEEUWARDEN - Het traditionele kievitseierenrapen in Friesland mag dit voorjaar gewoon doorgaan. De Faunabescherming had een kort geding aangespannen tegen de provincie Friesland omdat die een vergunning voor het rapen heeft verleend. De rechtbank in Leeuwarden maakte woensdag bekend dat er geen aanleiding is de vergunning te schorsen.

In het voorjaar van 2005 verbood de rechtbank midden in het voorjaar het rapen. In hoger beroep zette ook de Raad van State in Den Haag een streep door de bestaande vergunning. Beide rechtsprekende organen stelde dat het rapen van kievitseieren wel mag, maar onder strengere voorwaarden dan de provincie stelde. Friesland heeft de vergunning daarom aangescherpt. Uit de eerste gerechtelijke toetsing door de bestuursrechter woensdag blijkt dat de vergunning met succes is aangepast.

Traditie

Elk voorjaar gaan 6000 Friezen de weilanden in om eieren van de Vanellus Vanellus te rapen. Friesland is het enige gebied in de Europese Unie waar de eieren mogen worden meegenomen, omdat het een traditie is die al eeuwen in de Friese cultuur is verankerd. Elk voorjaar is raaptijd van 1 maart tot 31 maart. De vinder van het eerste Friese ei geeft dat traditioneel aan de commissaris van de koningin die het opeet. De gelukkige vinder verdient een zilveren wisselbeeldje van een kievit en krijgt eeuwige roem.

De kans op een ei voor 1 april lijkt door de kou klein. "Maar ik heb er wel vertrouwen in dat er een wordt gevonden, aldus de hoopvolle voorzitter Anne Osinga van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW). De BFVW is de club waar Friezen lid van moeten zijn willen ze kunnen rapen. Het ei dat in de geschiedenis van de BFVW het vroegste werd gevonden werd op 4 maart gevonden. Het record van het laatste ei staat op 31 maart.

Bodemprocedure

Voorzitter Harm Niessen van De Faunabescherming vindt dat de rechter het voordeel van de twijfel aan de rapers geeft. "Maar we hebben de steun van de natuur". aldus Niessen wijzend op de kou. De Faunabescherming spant nu een bodemprocedure aan, die naar verwachting pas na de zomer wordt behandeld.