DEN HAAG - Het kabinet is verdeeld over een verbod van de boerka, een gewaad van moslims dat het hele lichaam bedekt. Minister Verdonk (Integratie) heeft een aantal opties dinsdag besproken met de meest betrokken ministers, maar ze krijgt de neuzen niet één kant op.

Dat bevestigden ingewijden in politiek Den Haag dinsdag. Verdonk gaat weer schaven aan de interne notitie. De bewindsvrouw kondigde in oktober vorig jaar aan te onderzoeken of een verbod op de boerka in specifieke situaties mogelijk was. Ze reageerde daarmee op een suggestie van onafhankelijk Kamerlid Wilders.

Motie

Eind december nam de Tweede Kamer bovendien een motie van Wilders aan om te komen tot een verbod op het dragen van de boerka in de openbare ruimte in Nederland. Het CDA, de VVD, LPF en de Groep Nawijn steunden de motie.

Specifieke situaties

Verdonk had al direct aangegeven dat een algemeen verbod waarschijnlijk niet goed mogelijk was. Zij richt zich op specifieke situaties, zoals een verbod op het dragen van het gewaad in de zorg of het onderwijs of in bepaalde gebieden of op bepaalde momenten om veiligheidsredenen. Bij de boerka zijn niet alleen het gezicht maar vaak ook de ogen afgeschermd, met een gaasje.

Vrijheid van godsdienst

Juristen verschillen van mening over de mogelijkheid van een verbod. Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) liet zich er ook al negatief over uit en verwees onder meer naar de vrijheid van godsdienst in de Grondwet. Moslimorganisaties zijn ook tegen een verbod en wijzen erop dat bijna niemand een boerka draagt.