AMSTERDAM - De operationele nettowinst van ING is in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen met 8,4 procent naar 3,3 miljard euro (f 6,6 miljard.

Bekijk video

De bank/verzekeraar blijft bij zijn in oktober bijgestelde verwachting dat de winst per aandeel dit jaar met 5 procent zal stijgen. In de eerste drie kwartalen kwam deze winst 7,5 procent hoger uit dan in 2000. Daarmee deed ING het beter dan analisten hadden verwacht.

De economische verslechtering in de wereld heeft ook voor ING gevolgen gehad. Vooral in het derde kwartaal kwamen baten, risicokosten en de resultaten van verschillende bedrijfsonderdelen onder druk te staan. Vooral de banksector had te lijden onder de omstandigheden. De baten gingen hier met 3,7 procent omlaag.

Levensverzekeringen

Als opvallende uitzonderingen noemde bestuursvoorzitter E. Kist woensdag de groei op eigen kracht van de levensverzekeringspremies met 18 procent, de groei van het premie-inkomen van nieuw opgezette operaties met 20 procent en ING Direct. Daarvan verdubbelden het klantenbestand (nu 1,6 miljoen) en de toevertrouwde middelen (nu ,6 miljard) ruimschoots.

De bankactiviteiten gaven in de eerste drie kwartalen een 12,5 prcent lagere winst te zien. De totale baten van de groep gingen met ruim 11 procent omhoog naar 41 miljard euro.

Vooral kostenbesparende maatregelen zorgden voor een beperkte stijging van de bedrijfslasten van 1 procent. ING zag het beheerde vermogen met ,3 procent naar 486 miljard krimpen, hoewel er sprake was van een netto-instroom van 41 miljard euro.

11 september

De indirecte gevolgen van de gebeurtenissen van 11 september zijn duidelijk, maar er zijn ook directe gevolgen. ING schat het bedrag aan schadeclaims naar aanleiding van de aanslagen op het WTC in New York op 600 miljoen euro. Het leeuwendeel kwam terecht bij dochter ReliaStar, die 275 miljoen euro ten laste van het eigen vermogen moet brengen. Reliastar trekt zich terug uit diverse herverzekeringsmarkten. De totale druk van de WTC-schade op de winst van ING becijfert de groep op 100 miljoen euro netto.