DEN HAAG - Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag heeft dinsdag formeel het proces tegen de gewezen Joegoslavische president Milosevic afgesloten. In een speciale hoorzitting verklaarde voorzittend rechter Robinson uit Jamaica dat in verband met het overlijden van de gedaagde de rechtsgang tegen hem niet kan worden voltooid en derhalve is gestaakt.

"Wij geven uiting aan onze treurnis over zijn heengaan en vinden het spijtig dat zijn vroegtijdige dood niet alleen hem maar alle betrokken partijen van een vonnis onthoudt", aldus de voorzittend rechter Patrick Robinson. "Wij bedanken iedereen die deelnam in dit lange en moeilijke proces in de afgelopen vier jaar", zei hij verder. "Een order waarmee het proces wordt beëindigd zal binnen korte tijd worden uitgevaardigd."

Aan het begin van de zitting die nog geen twee minuten in beslag nam, betuigden de rechters hun medeleven met de familie van de zaterdag overleden oud-president. De magistraten uit Jamaica (Robinson), Schotland (Bonomy) en Zuid-Korea (Kwon) gaven onder toeziend oog van ongeveer 35 journalisten en een verder opvallend lege publieke tribune daarnaast blijk van hun "dankbaarheid jegens alle getuigen van de aanklagers en verdediging". De aanklagers en verdediging kwamen niet aan het woord.