LONDEN - Groot-Brittannië trekt achthonderd manschappen terug uit Irak. Dat heeft de Britse minister van Defensie John Reid maandag aangekondigd in het Lagerhuis. De terugtrekking is volgens hem in lijn met de groei van de Iraakse veiligheidstroepen, die "groeien zoals de Iraakse democratie groeit".

Reid erkende in het Lagerhuis dat de Britten zich zorgen maken om de ontwikkelingen in Irak, waarbij hij verwees naar de golf van gewelddadigheden na de aanslag op de moskee in Samarra. Volgens hem is een burgeroorlog echter "noch aanstaande noch onontkoombaar".

"Er is in die ontwikkelingen geen willekeur. Het doel is de wil van het volk en de wil van de coalitietroepen te breken. Maar het Iraakse volk zal niet worden vernietigd en onze wil zal niet worden gebroken", aldus Reid.

Groot-Brittannië had op het hoogtepunt van de oorlog in Irak 10.000 manschappen in Irak. In mei vorig jaar waren dat er 7000. Volgens Reid is het aantal manschappen in de Iraakse troepen inmiddels gestegen van 100.000 vorig jaar naar 245.000 nu.