DEN HAAG - In de bestrijding van voetbalvandalisme werkt de politie sinds kort aan een nieuw fenomeen: Een databank met informatie over de belangrijkste probleemsupporters in Nederland. Het gaat om een zogenoemde top 500, een zwarte lijst, die bij het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) wordt geregistreerd.

De kennisbank is een belangrijk onderdeel van het nieuwe project Hooligans in Beeld (HiB). Alle 22 regiokorpsen met een club in het betaalde voetbal werken hieraan mee. Het project heeft een looptijd van twee jaar en moet eind 2007 zijn afgerond. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft een bedrag van bijna een half miljoen euro uitgetrokken voor HiB.

Probleemsupporters

Bij het verzamelen van informatie over probleemsupporters dient de politie niet alleen te letten op wangedrag bij voetbalwedstrijden, zo laat Remkes in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ook probleemgedrag op andere momenten en plaatsen, in de wijk of tijdens het uitgaan, moet worden verzameld en vastgelegd.

Op basis van deze informatie bespreken de regiopolitie, de betreffende profclub, het Openbaar Ministerie (OM) en andere gemeentelijke organisaties mogelijke maatregelen. Het kan gaan om stadionverboden, meldingsplichten of hulpverleningsprojecten. Een persoons- of groepsgerichte aanpak als maatwerk moet volgens Remkes centraal staan.

De minister verwacht veel van de nieuwe bestrijdingsmethode. "We krijgen een sterke verbeterde informatiepositie", schrijft hij. "Het aantal incidenten rond voetbalwedstrijden zal afnemen. Daardoor kan de politie-inzet op wedstrijddagen omlaag. Bovendien krijgen we beter zicht op veelplegers en jeugdproblematiek."

Remkes

Remkes stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat bij een positief resultaat van het proefproject 'elektronische meldingsplicht door stemherkenning' onder leiding van het OM landelijk zal worden ingevoerd. De bewindsman begon inmiddels het wetgevingsproces om een bestuursrechtelijke meldingsplicht (van overheidswege) te realiseren. Voor een civielrechtelijke meldingsplicht, afgedwongen door onder meer de clubs, moet Remkes nog in overleg treden met de voetbalbond KNVB.

De minister benadrukt in zijn brief dat hij nog steeds niets voelt voor invoering van een zelfstandigde voetbalwet. "In Nederland bestaan veel mogelijkheden om voetbalvandalisme te bestrijden. Een voetbalwet zou een op zich onjuist precedent vormen. De vraag rijst dan of in het vervolg bij elke maatschappelijke kwestie een afzonderlijk stelsel van wettelijke regelingen in het leven moet worden geroepen."

Remkes bespreekt dinsdag met collega Donner (Justitie) en staatssecretaris Ross (Sport) in de Tweede Kamer de ontwikkelingen in de bestrijding van voetbalvandalisme.