TEHERAN - Iran heeft zondag verwarring gezaaid over een Russisch compromisvoorstel in het groeiende conflict over de nucleaire ambities van Teheran. Een woordvoerder schreef het voorstel dat was bedoeld om een confrontatie met de VN-Veiligheidsraad te voorkomen, 's ochtends nog af maar kwam daar 's middags op terug.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De regering in Moskou heeft het islamitische regime voorgesteld om uranium op Russische bodem te verrijken. Op die manier kan het de rest van de wereld garanderen dat het uranium alleen geschikt is voor energiecentrales en Iran het materiaal niet kan gebruiken voor kernkoppen.

Beide regeringen slaagden er twee weken geleden al in een compromis te bereiken. Mede daardoor werd de kwestie doorverwezen naar de VN-Veiligheidsraad voor eventuele sancties. "Nu de situatie is veranderd, staat het Russische voorstel niet meer op de agenda", zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Iran zal zijn rechten niet opgeven." Mocht de raad Iran met een resolutie oproepen om de verrijking van uranium te staken, dan zal Teheran zich daar volgens de zegsman niets van aantrekken. De raad kan Iran eventueel sancties opleggen.

Later zei de woordvoerder op de staatstelevisie dat over het voorstel nog steeds te praten valt. De Russen moeten dan wel erkennen dat Iran ook in eigen land uranium kan verrijken.

Onderhandelen

Eerder op de dag zei minister van Buitenlandse Zaken Motakki dat er nog ruimte is om met het westen te onderhandelen. Maar als de nucleaire rechten van Iran niet worden erkend, kan de regering het non-proliferatieverdrag opzeggen, voegde de bewindsman er dreigend aantoe.

Het non-proliferatieverdrag moet de verspreiding van atoomwapens voorkomen. Met name westerse landen zijn bang dat het regime in Teheran in het geheim probeert kernkoppen te maken. Iran houdt steevast vol dat het kernprogramma slechts is bedoeld voor vreedzame doeleinden, zoals het opwekken van energie.