DEN HAAG - De veroordeling van een lid van de Hofstadgroep voor het in bezit hebben en verspreiden van radicale ideeën, is een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Dat zei Tweede Kamerlid Hirsi Ali (VVD) zaterdag na bestudering van het vonnis.

Een radicaal gedachtegoed moet volgens haar niet via het strafrecht, maar in de "ideologische arena" worden bestreden. De overheid moet er dan wel voor zorgen dat de deelnemers aan dat publieke debat worden beschermd als ze zich negatief over de islam uitlaten.

Nu is de bestrijding van de islamitische ideologie niet mogelijk in Nederland, omdat veel critici van de islam zich niet durven uitspreken uit angst voor bedreigingen, aldus Hirsi Ali, die zich namens haar fractie onder meer met het onderwerp radicalisering bezighoudt.

Ideeënstrijd

"Hier is sprake van een ideeënstrijd. In een open samenleving mag je een radicaal gedachtegoed hebben en verspreiden, ook al leidt dat in de kern tot geweld. De bestrijding daarvan hoort niet bij de rechter thuis, omdat die dan wordt opgezadeld met politieke en theologische onderwerpen", zei de politica. Aanleiding voor haar pleidooi is het vonnis tegen Mohammed Fahmi B. (Boughaba).

De rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot achttien maanden voor het lidmaatschap van de Hofstadgroep en het voorhanden hebben en verspreiden van extremistisch materiaal. Tegen Fahmi B. was vijf jaar geëist. Na het vonnis werd hij op vrije voeten gesteld, omdat hij zijn straf al in voorarrest had uitgezeten.

Tevreden

Hirsi Ali is verder tevreden over de veroordelingen in het proces en het feit dat de Hofstadgroep is aangemerkt als criminele terroristische organisatie. Maar ze is "diep ongelukkig" over het vonnis tegen Fahmi B., dat volgens haar in strijd is met artikel 10 (recht op vrijheid van meningsuiting) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Het Kamerlid beseft dat de vorig jaar aangenomen antiterreurwet in dit proces is gebruikt. Toch vindt ze dat de wet op het punt van het bezit en verspreiden van radicale ideeën moet worden aangepast.

Ze zal dat dinsdag in de VVD-fractie bespreken. "We leggen daarbij nu een te zware nadruk op het strafrecht en de informatie van geheime diensten. De rechter mag geen politieke beslissingen nemen", zei Hirsi Ali.