DEN HAAG - Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een aangepaste wet voor schone lucht. Deze moet het op termijn mogelijk maken om de bouw van kleinere woningbouwprojecten en bedrijventerreinen, maar ook spitsstroken te hervatten.

De wet bepaalt dat kleinere bouwprojecten tot 2000 woningen, bedrijventerreinen tot veertig hectare of kantoorlocaties niet hoeven te worden getoetst aan Europese normen voor schone lucht. Zij dragen "niet in betekenende mate" bij aan de luchtvervuiling, is de redenering.

De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog wel over de wet buigen. Waarschijnlijk kan de bouw in het voorjaar van 2007 worden hervat. In 2004 schrapte de Raad van State nog tal van projecten, zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.

Peijs

Ook minister Peijs (Verkeer) spint garen bij het voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu). Vorig jaar bleek dat zij 149 kilometer spitsstroken niet kon aanleggen door de luchtkwaliteitseisen. Peijs wil liefst nog veel eerder aan de slag gaan.

Driekwart van de betrokken spitsstroken zou dan snel aangelegd kunnen worden. De rest is afhankelijk van een pakket maatregelen, het zogenoemde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit waarbij volgens de bewindsvrouw alle overheden, ook provincies en gemeenten, "alles uit de kast moeten halen" om de normen te halen. Daarbij gaat het om snelwegen zoals de A4 door Midden-Delfland, de A6-A9 tusen Schiphol en Almere en de A2 door Maastricht, maar ook projecten zoals de Maasvlakte en de Tweede Coentunnel.

Voetangels

Van Geel is redelijk gerust als het gaat om eventuele nieuwe juridische voetangels. Het wetsvoorstel sluit volgens hem nu nauw aan bij de opvattingen van de Raad van State. De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland zijn immers blij met de aangepaste wet, maar willen helemaal af van de juridische toetsing van afzonderlijke bouwprojecten.

Impasse

Zij vrezen dat de impasse nu niet volledig is weggenomen voor de aanleg van wegen en bouw van woningen. Daarom willen de organisaties nog met de overheid praten over de precieze juridische uitwerking van het wetsvoorstel.

Ook Tweede Kamerlid De Krom (VVD) twijfelt. "We zijn juridische problemen aan het oplossen en ik zeg niet zomaar ja." Maar tegen stemmen zou naar zijn zeggen het probleem dat Nederland niet "van slot gaat", groter kunnen maken.

Boerenbedrog

"Bij 95 procent van de projecten telt de luchtkwaliteit niet meer", sneerde op zijn beurt PvdA'er Samsom, die spreekt van boerenbedrog. "Meer wegen aanleggen leidt immers tot meer luchtvervuiling."

Milieudefensie slijpt intussen al de juridische messen. "Van Geel rekent zich rijk met zijn boekhoudtrucjes", aldus een woordvoerder.