DEN HAAG - Gedetineerden kunnen straks alleen nog onder voorwaarden vervroegd vrijkomen. Daarbij geldt een proeftijd van minimaal een jaar waarbij de betrokkene onder toezicht van justitie blijft. Gedetineerden die zich niet aan de voorwaarden houden, moeten alsnog de rest van hun straf uitzitten.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Donner (Justitie). Hij gaat ervan uit dat de kans op recidive afneemt door voorwaarden te stellen aan de vervroegde invrijheidstelling. De algemene eis daarbij is dat een gedetineerde zich niet schuldig mag maken aan een strafbaar feit.