AMSTERDAM - De rechtbank heeft vrijdag in de zaak tegen de radicaalislamitische Hofstadgroep straffen opgelegd tot vijftien jaar cel. Volgens het rechtscollege is de Hofstadgroep een terroristische organisatie, gericht op haat zaaien en bedreiging. De hoogste straf was voor de 21-jarige Jason W..

Bekijk video: Modem/ Breedband

Mohammed B. is in de ogen van de rechters de "initiator en leider van de groep jongens" geweest. De rechtbank verklaarde hem schuldig maar legde geen straf op, omdat hij vorig jaar al tot levenslang is veroordeeld wegens de moord op Theo van Gogh.

Die beslissing was de enige die overeenkwam met de eis van de officieren van justitie Plooy en Van Dam. De overige straffen vielen lager uit: achttien maanden (2x), een jaar (1x) en twee jaar (2x). Vijf verdachten werden integraal vrijgesproken. De uitspraak had tot gevolg dat vrijdag drie veroordeelden op vrije voeten kwamen, omdat hun voorarrest de opgelegde straf overstijgt.

Daarmee zitten nog slechts vier verdachten van de groep van veertien achter slot en grendel. In eerdere stadia van de omvangrijke zaak kwamen al zeven verdachten op vrije voeten.

Organisatie

Volgens de rechtbank hebben negen van de veertien verdachten behoord tot een criminele en terroristische organisatie. Anders dan het Openbaar Ministerie, concludeert de rechtbank niet dat vaststaat dat de groep geweldsmisdrijven wilde plegen. Het beramen en plegen daarvan "was misschien wel het uiteindelijke doel" van de Hofstadgroep, maar het is niet komen vast te staan dat dat (al) het naaste doel was.

Er is geen enkel bewijs geleverd dat de groep daarmee bezig was. Het zogeheten terroristisch oogmerk van de Hofstadgroep bestond volgens de rechtbank uit het zaaien van haat en bedreiging.

Concrete plannen

Dat geldt ook voor concrete plannen om de door de verdachten gehate Kamerleden Hirsi Ali (VVD) en Wilders (Groep Wilders) in hun werk te belemmeren. Wilders reageerde vrijdag vol onbegrip op het vonnis. "Dit is de rechtspraak van een bananenrepubliek: zeer kwalijk en onaanvaardbaar." Twee van de vier hoofdverdachten, Jason W. en Isamil A., werden door de rechtbank vrijgesproken van het bedreigen van Hirsi Ali en Wilders.

Het is volgens de rechtbank evenmin onomstotelijk komen vast te staan dat leden van de groep op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het voorbereiden en plegen van de moord op Van Gogh. Dit aspect is tijdens het proces uitvoerig aan de orde geweest.

Antiterreurwetgeving

De veroordelingen zijn deels gebaseerd op nieuwe antiterreurwetgeving, die sinds augustus 2004 van kracht is. Het is voor het eerst dat personen met die wetgeving worden veroordeeld voor deelname aan een terroristische groepering. "Bedreiging met terroristische misdrijven raakte de openbare orde in het hart", aldus de rechtbank.

"De vrijheden en de daaraan gestelde wettelijke beperkingen waarborgen dat mensen van heel verschillende levensovertuiging in vrijheid en vrede met elkaar kunnen samenleven. Het is deze rechtsorde die bedreigd wordt door de misdrijven waarop de groep het oog had. Wie haat zaait en geweld predikt, legt de basis voor het plegen van misdrijven die erop gericht zijn de bevolking ernstige vrees aan te jagen en de Nederlandse rechtsorde te vernietigen. Dit is waar de verdachten aan hebben bijgedragen. De rechtbank rekent hun dat zwaar aan."

Tevreden

Het Openbaar Ministerie toonde zich tevreden met de uitspraak. "We staan niet met lege handen", zei persofficier van justitie D. van Boetzelaer van het landelijk parket. "Het is duidelijk dat de rechtbank deze groep verdachten niet beschouwt als een vriendenclub die over het geloof sprak."

Van Boetzelaer is blij met het "referentiekader" dat de rechtbank met het uitvoerig gemotiveerde vonnis heeft geschapen. "Wij moeten kijken waar de grenzen liggen. Het is goed dat die nu zijn aangegeven." Het OM beraadt zich nog op hoger beroep.

Handgranaat

Opmerkelijk is dat de concrete geweldsmisdrijven door de rechtbank niet als terroristisch zijn gekwalificeerd. Jason W. gooide een handgranaat naar de politie, toen deze hem en Ismail A. op 10 november in W.'s woning in de Haagse Antheunisstraat aanhield. De rechtbank beoordeelde dit feit als meervoudige poging tot moord, maar niet als een terreurdaad.

Het is volgens de rechters niet gebleken dat W. en A. met dit geweld de Nederlandse bevolking of een deel daarvan angst hebben willen aanjagen. Ook het bezit van een op scherp staand machinepistool, het belangrijkste feit in de aanklacht tegen Nouriddin El F., ontbeert volgens de rechtbank het terroristisch oogmerk.

Een aantal bij de zaak betrokken advocaten fronste de wenkbrauwen over dit oordeel, ook al is het voor hun cliënten gunstig dat die misdrijven niet aan de organisatie worden toegeschreven. "Op deze manier zit je toch dicht aan tegen het vervolgen en veroordelen van gedachten, uitspraken en dergelijke. Daar word ik niet vrolijk van", aldus advocaat P. Plasman, raadsman van onder anderen Mohammed B. Zijn collega B. Nooitgedagt sluit zich daarbij aan.

Zorgwekkend

"Ik vind het buitengewoon zorgwekkend dat mijn cliënt is veroordeeld voor het voorhanden hebben en verspreiden van extremistisch materiaal. Iedereen heeft het recht zich in een ideologie te verdiepen."

Den Haag

In Den Haag toonden CDA, PvdA en LPF zich tevreden met de uitspraak. Volgens CDA-Kamerlid Van Fessem gaat er een preventieve werking vanuit. LPF-kamerlid Eerdmans: "Nederland is iets veiliger geworden voor mensen die willen zeggen wat ze denken."

Ook premier Balkenende toonde zich verheugd. Hij gaf "een compliment" aan het OM en de politie. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) wilde niet inhoudelijk reageren, minister Donner (Justitie) was onbereikbaar wegens verblijf in het buitenland.