DEN HAAG - Politie en justitie krijgen meer mogelijkheden om in een eerder stadium een terroristisch misdrijf op te kunnen sporen en te vervolgen. Doel is potentiële daders sneller op te pakken en zo mogelijke aanslagen te voorkomen. Ook de procedure om verdachten van terrorisme te vervolgen wordt anders dan bij een gewoon misdrijf. Zo kan justitie informatie langer, maximaal twee jaar, voor zichzelf houden als zij dat nodig vindt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de hoofdlijnen van een wetsvoorstel hiertoe van minister Donner (Justitie), zo bleek donderdag bij de behandeling ervan. Alle partijen willen op verschillende punten nog wel opheldering van de minister.

GroenLinks sprak zich als enige direct uit tegen de wet, omdat nut en noodzaak te kort schieten om zulke vergaande bevoegdheden door te voeren. Donner zal de Kamer over twee weken antwoorden.

Opsporing

Kern van het wetsvoorstel is dat bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet mogen worden als er aanwijzingen zijn dat een terroristische aanslag wordt voorbereid. Tot nu toe is daarvoor een redelijk vermoeden van een strafbaar feit noodzakelijk. Het gaat om bevoegdheden om te observeren, infiltreren, een pseudo-koop te doen of telefoons af te tappen.

Onder meer PvdA, VVD, SP, D66 en GroenLinks willen weten wat nu precies onder aanwijzingen wordt verstaan. Volgens Donner gaat het om feiten en omstandigheden die erop duiden dat daadwerkelijk een terroristisch misdrijf zou zijn of zal worden gepleegd. PvdA en D66 pleiten ervoor een omschrijving in de wettekst op te nemen.

Verder willen diverse partijen meer opheldering over de gevolgen voor de verdediging dat justitie niet alle stukken op tafel hoeft te leggen. Nu is dat wel gebruikelijk na negentig dagen. Justitie wil zo de vaak complexe zaak goed kunnen uitdiepen. Verder willen PvdA en VVD willen dat mensen die achteraf ten onrechte werden verdacht en schade hebben opgelopen, makkelijker hun schade vergoed krijgen.

Het wetsvoorstel is een vervolg op de al eerder aangenomen wet terroristische misdrijven. Daarin werd vooral de strafmaat verhoogd voor terreurdaden en werd bepaald wat precies strafbaar was, zoals samenspanning.