DEN HAAG - Onder zware druk van de Tweede Kamer zal minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) tijdelijk geen uitgeprocedeerde Iraanse christenen uitzetten. Ze schort de uitzettingen op tot de Kamer heeft gesproken over het nieuwe ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in het streng islamitische land.

Verdonk zegde dat donderdag toe in een spoeddebat over de kwestie dat op verzoek van de ChristenUnie werd gehouden. Tot nu toe weigerde de VVD-bewindsvrouw een door de Kamer aangenomen motie van die fractie uit te voeren waarin werd gevraagd geen afgewezen Iraanse christenasielzoekers, onder wie tot het christendom bekeerde ex-moslims, terug te sturen naar hun land van herkomst tot ze daar met de Kamer inhoudelijk over heeft gesproken.

De ChristenUnie diende in het spoeddebat opnieuw een soortgelijke motie in, die steun kreeg van vrijwel de hele Kamer. Verdonk zei vervolgens bereid te zijn de uitzetting van de groep op te schorten totdat de Kamer over het ambtsbericht heeft overlegd.

Ze hoopt wel dat dat op korte termijn zal gebeuren. Ook zal ze minister Bot (Buitenlandse Zaken) vragen of het mogelijk is de Kamer inzage te geven in de documenten die ten grondslag liggen aan het ambtsbericht over Iran.