DEN HAAG - Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil het roken duurder maken. Ook wil hij de leeftijd waarop jongeren sigaretten mogen kopen verhogen van 16 naar 18 jaar. Hij overweegt de verkoop van tabak bij bijvoorbeeld popfestivals te beperken.

Hoogervorst schrijft dat in het Nationaal Tabaksprogramma dat hij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens een woordvoerder hoopt de minister de maatregelen nog tijdens deze kabinetsperiode door te voeren.

Foto's

Hoogervorst wil rokers nog indringender waarschuwen tegen de gevaren van tabak. Daarom komen er volgend jaar al foto's op de pakjes waarop bijvoorbeeld te zien is hoe de longen van rokers worden aangetast. In bijvoorbeeld Canada staan deze foto's al afgedrukt op de verpakkingen van tabak.

Volgens het ministerie is nog niet bekend met hoeveel de prijzen van sigaretten en shag worden verhoogd. Sigaretten kosten op het moment ongeveer 4 euro per pakje, shag rond de 5 euro. Hoogervorst moet over de prijsverhoging overleggen met het ministerie van Financiën.

De minister overweegt de verkoop van tabak vanuit rijdende wagens tijdens bijvoorbeeld popfestivals te beperken dan wel te verbieden.

Maatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het Nationaal Tabaksprogramma opgesteld samen met het Astma Fonds, KWF Kankerbestrijding, en de Nederlandse Hartstichting. De organisaties hopen met de maatregelen te bereiken dat over vier jaar het aantal rokers in Nederland daalt van 28 naar 20 procent. Roken vergroot de kansen op kanker, long-, hart-, en vaatziekten.

Vertegenwoordigers van de tabaksindustrie reageren verbaasd op de plannen van Hoogervorst. Volgens de Stichting Sigarettenindustrie SSI en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie VNK zijn de huidige maatregelen om het roken te beperken nog niet eens geëvalueerd. Het is volgens de tabaksfabrikanten merkwaardig om nare foto's over de gevolgen van roken op pakjes sigaretten af te drukken als nog niet eens vaststaat of de waarschuwingsteksten die sinds een aantal jaar op de pakjes staan wel effect hebben gehad.

De fabrikanten stellen verder dat een verbod op het kopen van tabak voor jongeren alleen zin heeft als de overheid ook controleert of de regels worden nageleefd en zo nodig straffen uitdeelt als jongens en meisjes de regels overtreden. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat jongeren nu zonder problemen tabak kunnen kopen.

Slappe hap

De actiegroep tegen roken Clean Air Nederland (CAN) noemt de maatregelen van Hoogervorst in een reactie "slappe hap". De organisatie vindt dat Hoogervorst zo snel mogelijk roken in cafés en restaurants moet verbieden, zoals eerder in Engeland en Amerika is gebeurd. Volgens CAN helpt dat veel beter om mensen aan te sporen met roken te stoppen.

CAN is enkele weken geleden begonnen met het inzamelen van handtekeningen om via een zogenoemd burgerinitiatief het onderwerp van de rookvrije horeca op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Voor het initiatief hebben 8000 mensen getekend, in totaal zijn 40.000 handtekeningen nodig.