DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat leerlingen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs meer les gaan krijgen. Van minister Van der Hoeven (Onderwijs) mogen scholen minimaal 38 weken les gaan geven, de Kamer houdt het op 39 weken. Dat bleek woensdag tijdens een debat over de nieuwe opzet van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De minister gaat uit van veertig weken onderwijs, waar de scholen twee weken van af mogen wijken, naar boven of naar beneden.

De regeringspartijen vrezen echter dat de meeste scholen dan nog maar 38 weken les gaan geven, omdat ze ook tijd nodig hebben voor andere zaken zoals rapportvergaderingen. "Veel leerlingen hebben behoefte aan meer onderwijstijd", zei CDA'er de Vries. Te weinig lessen zouden verzuim, schooluitval en slechtere onderwijsprestaties in de hand werken.

Combinaties

In de nieuwe opzet van de onderbouw, die in de plaats komt van de basisvorming, kunnen scholen ervoor kiezen combinaties van vakken door een beperkt aantal docenten te laten geven. Dan kunnen er ook leraren zijn die een ander vak gaan geven dan waarvoor ze zijn opgeleid.

Zorgen

Bij veel partijen in de Tweede Kamer bleken daar veel zorgen over te bestaan. "Stap voor stap komt er een grotere ruimte om te werken met minder bekwame leerkrachten", zei D66-Kamerlid Lambrechts.

Haar LPF-collega Kraneveldt noemde het concept van teamteaching zelfs een sluipmoordenaar, omdat de kwaliteit van het onderwijs ongemerkt naar de knoppen zou kunnen gaan. Daarom wil zij, maar ook PvdA en D66, dat docenten die zich op een ander terrein begeven, bijscholing volgen.

Logisch verband

De minister probeerde de Kamer gerust te stellen door erop te wijzen dat niet zomaar elke leraar elk ander vak kan gaan geven, maar dat het moet gaan om vakken die een logisch verband hebben.

Bijvoorbeeld een docent geschiedenis die de geografische of economische aspecten van een bepaald tijdvak gaat onderwijzen. Dat gaat echter wel onder supervisie van een bevoegde leraar economie en aardrijkskunde. Bovendien kan de schoolleiding een docent die zijn eigen vak overstijgt verplichten zich bij te scholen als dat nodig mocht zijn.