DEN HAAG - Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om de Kosovaarse scholiere Taïda Pasic uit te zetten. In elk geval de regeringspartijen CDA en VVD waren het daar al mee eens. De LPF-fractie schaarde zich maandag echter ook achter de beslissing van Verdonk, waardoor een Kamermeerderheid is ontstaan.

Wel wil de LPF dat minister Van der Hoeven (Onderwijs) het mogelijk maakt dat Taïda haar vwo-examen op de Nederlandse ambassade in Sarajevo kan afleggen. LPF-fractieleider Van As had vorige week op televisie nog gezegd dat het volgens hem in de rede zou liggen dat de 18-jarige scholiere hier haar school kan afmaken.

Misbruik

Maar de LPF-fractie stelt nu in een verklaring dat dat geen optie is. "Ze heeft gefraudeerd, misbruik gemaakt van de procedures", zei LPF-Kamerlid Varela, die in deze kwestie het woord namens de fractie voert. Als Taïda desondanks haar diploma in Nederland zou mogen halen, zou dat volgens hem tot een precedentwerking leiden in veel andere individuele gevallen. Het belangrijkste doel is nu dat de scholiere eindexamen kan doen, aldus de LPF.

De linkse oppositie en coalitiepartij D66 willen dat Taïda dat op de een of andere manier in ons land kan doen. De LPF vindt dat ze naar haar land van herkomst moet worden teruggestuurd en dat ze daar haar examen moet kunnen afleggen.

Verzoek

Dat is mogelijk. De school van Taïda moet daartoe dan wel eerst een verzoek indienen bij de Onderwijsinspectie. Als die akkoord gaat, kan de scholiere op de ambassade examen doen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. Deze regeling bestaat al jaren.