DEN HAAG - Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart kunnen 11,8 miljoen burgers hun stem uitbrengen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar het staat wel vast dat lang niet elke kiesgerechtigde van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Bij de vorige raadsverkiezingen, vier jaar geleden, bedroeg de opkomst nog geen 58 procent. Peilingen wijzen uit dat dat aantal deze keer zeker niet hoger zal liggen.

Niet in alle gemeenten worden dinsdag raadsverkiezingen gehouden. In vijftien van de 458 gemeenten is al eerder gestemd in verband met gemeentelijke herindelingen op 1 januari van 2005 en dit jaar. In 24 gemeenten kunnen de inwoners pas in het najaar naar de stembus, omdat deze gemeenten betrokken zijn bij een herindeling per 1 januari volgend jaar.

In beginsel zijn alle Nederlanders van 18 jaar en ouder kiesgerechtigd. Ook niet-Nederlanders die onderdaan zijn van de Europese Unie mogen, als ze er de leeftijd voor hebben, hun stem uitbrengen. Voor wie geen Nederlander of EU-onderdaan is, geldt als extra eis dat hij of zij over een geldige verblijfstitel moet beschikken en minstens vijf jaar legaal in Nederland moet zijn.

Allochtoon

In 2002 waren bijna 1,9 miljoen van de toen 11,2 miljoen kiesgerechtigden allochtoon. Bij de komende raadsverkiezingen stijgt dat aantal naar 2,2 miljoen, verwacht het CBS. Circa de helft van hen is van niet-westerse afkomst. Onder de westerse allochtonen vormen de Duitse kiesgerechtigden de grootste groep met 320.000. Bij de niet-westerse kiesgerechtigden zijn dat de Surinamers (225.000) en de Turken (220.000).

Vergrijzing

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking stijgt ook de gemiddelde leeftijd van de kiesgerechtigden. Zo is sinds 2002 het aantal 45- tot 64-jarigen (de 'babyboomgeneratie) met bijna 2 procent gegroeid. Toch neemt ook het aantal nieuwe kiezers toe.

Circa 715.000 burgers mogen dinsdag voor het eerst hun stem uitbrengen, omdat ze in de afgelopen jaren 18 zijn geworden. Vier jaar geleden bedroeg hun aantal 665.000.

De raadsverkiezingen van 2002 waren een triomf voor de lokale partijen, zoals Leefbaar Rotterdam. Samen kregen zij 26,9 procent van de stemmen. Polls wijzen uit dat zij deze keer terrein prijs moeten geven. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond komt dinsdag de PvdA als winnaar uit de bus.