DEVENTER - Voor advocaat Jan Vlug is de maat vol. Opiniepeiler Maurice de Hond maakt zijns inziens handig en veelvuldig gebruik van de media om Vlugs cliënt M. de J. publiekelijk aan te wijzen als de moordenaar van de 60-jarige Jacqueline Wittenberg en aldus de hoofdrol toe te dichten in de inmiddels veelvuldig besproken Deventer moordzaak.

In december opende De Hond een mediaoffensief waarin hij de voor de moord veroordeelde Ernest Louwes tracht vrij te pleiten en de zijns inziens werkelijke dader M. de J. aan de schandpaal te nagelen. Vlug vindt dat De Hond het recht verder zijn loop moet laten hebben en dat offensief moet staken.

Stemmingmakerij

De advocaat trad op 5 maart voor het eerst min of meer inhoudelijk naar buiten in een uitvoerige brief aan de pers, bedoeld als kanttekeningen bij een dinsdag uit te zenden documentaire over de zaak bij Talpa, waaraan de raadsman overigens zelf meewerkte. In de brief zegt Vlug onder meer dat De Hond zich schuldig maakt aan karaktermoord en stemmingmakerij en zich bedient van amateur-psychologie.

Maurice de Hond heeft sinds hij zich sterk maakt voor Louwes ettelijke malen de media gehaald en schrijft uitvoerig over zijn bevindingen op zowel een speciale Louwes-website als op zijn persoonlijke weblog. Uitingen daarop, zoals het uitvoerig beschrijven van de moord als ware deze door De J. gepleegd, zetten raadsman Vlug er recentelijk toe aangifte wegens smaad tegen De Hond te doen.

De Hond gaf zijn bevindingen in januari aan het Openbaar Ministerie, dat een zogenoemd oriënterend vooronderzoek instelde. De resultaten daarvan - mogelijk een voortgezet onderzoek tegen en mogelijk zelfs strafvervolging van De J. - worden over enkele weken verwacht.

Vlug hekelt het feit dat De Hond en zijn medestanders hun mediaoffensief intussen onverminderd voortzetten. "Daarmee laden zij de verdenking op zich dat zij zich ook nu niet bij de loop van het recht zullen neerleggen en zich nu al willen indekken voor het geval de uitkomsten van dat onderzoek hun zaak onwelgevallig is", zo schrijft Vlug in zijn brief.

Bewijs

Het door De Hond aangedragen bewijs tegen De J. vindt Vlug onder de maat. Dat geldt wat de raadsman betreft ook voor het materiaal dat de onschuld van Louwes zou moeten aantonen. Vlug schrijft zelfs dat zich getuigen bij hem hebben gemeld die zouden kunnen aantonen dat Louwes de dader is. De advocaat verwijst hen door naar justitie, zo schrijft hij.

De Deventer moordzaak sleept al enkele jaren. Louwes werd aanvankelijk vrijgesproken, maar in hoger beroep veroordeeld. Een gang naar de Hoge Raad leverde hem wel herziening van zijn zaak op, maar ook die resulteerde uiteindelijk in een veroordeling tot twaalf jaar cel. Het bewijs tegen Louwes is nooit overweldigend geweest. Het nieuwe onderzoek zou kunnen resulteren in een nieuw herzieningsproces voor Louwes.