UTRECHT - Elke leraar in het basis- en middelbaar onderwijs moet de kans krijgen tijdens zijn loopbaan een vervolgopleiding te volgen. Daarvoor pleit de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het onderwijs kan op die manier een 'flinke kwaliteitsslag' maken. De overheid moet in het plan zorgen voor een 'royaal nascholingsbudget', al moeten de kosten nog in kaart worden gebracht.

De bond stelt dat leraren 'barsten van de ambitie en hun leerlingen het allerbeste onderwijs geven dat maar mogelijk is'. "Maar zij moeten daar dan wel de mogelijkheden voor krijgen." De AOb schrijft in een verklaring van 'alle meesters en juffen' een master te willen maken. Het plan moet de tendens tegengaan dat leraren steeds vaker worden vervangen door goedkoper en lager personeel, ook wel 'downgrading' genoemd.

Het onderwijspersoneel moet volgens het Masterplan Onderwijs zelf weer grip krijgen op de scholingsbudgetten. Die worden volgens de bond nu vaak door ministerie en werkgevers voor eigen projecten gebruikt. Leraren in het basisonderwijs kunnen volgens de bond vervolgopleidingen doen, zodat ze een vak in het voortgezet onderwijs mogen geven. Ook zou ondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten, de kans moeten krijgen een bevoegdheid te halen.

Promotie

Academici van lerarenopleidingen moeten uitzicht hebben op een promotieplaats, vindt de bond. Op die manier zou voor leraren hun vak interessant blijven. Het niveau van het docentenkorps zou stijgen en daarmee volgens de AOb ook de onderwijskwaliteit.

Kritiek

De laatste maanden is het onderwijs bedolven onder kritiek, stelt de bond. Door onderwijsvernieuwingen staat de kwaliteit in het vmbo en het studiehuis onder druk. Ook zouden pabostudenten niet kunnen rekenen en zouden leerlingen geen Cito-toets mogen doen, omdat ze daar te laag op scoren. De bond stelt dat de verwachtingen die ouders, werkgevers en overheid hebben van het onderwijs hooggespannen zijn en had verwacht dat de overheid veel geld zou investeren. "Tot onze verrassing, en die van anderen, is dat niet gebeurd."