TEHERAN - Als de internationale druk op Iran wegens de nucleaire plannen van dit land toeneemt, zou Teheran de olie-export kunnen verminderen om druk op het westen uit te oefenen. Daarmee heeft de belangrijkste onderhandelaar over het nucleaire programma, Ali Larijani, zondag gedreigd.

Bekijk video: Modem/ Breedband

"We hebben er geen belang bij om olie als wapen te gebruiken omdat wij de psychologische zekerheid van de internationale gemeenschap respecteren. Maar natuurlijk is het wel zo dat dit standpunt anders wordt als zij de situatie verandert", zei Larijani.

De Iraanse toponderhandelaar deed zijn uitspraak aan de vooravond van een vergadering van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), maandag in Wenen. Op de agenda staat het laatste rapport over de nucleaire politiek van Iran van IAEA-chef Mohammed ElBaradei. Dat rapport wordt vervolgens doorgestuurd naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op basis van een besluit van begin februari, aldus een IAEA-woordvoerder.

Sancties

Het Amerikaanse dagblad The Washington Post schreef zaterdag dat de VS de Veiligheidsraad zullen vragen Iran dertig dagen de tijd te geven om zijn nucleaire activiteiten te staken. Geeft Iran daar geen gehoor aan, dan zouden er diplomatieke sancties volgen. De VS en andere westerse mogendheden wilden de kwestie van het IAEA overhevelen naar de Veiligheidsraad omdat het IAEA geen machtsmiddelen heeft en de raad sancties kan opleggen.

De Amerikanen zijn zich echter volgens door de krant geraadpleegde diplomaten bewust van de moeilijke onderhandelingen die daarvoor in de vijftien leden tellende Veiligheidsraad gevoerd zullen moeten worden. Veel hangt van de mening van permanent lid Rusland af. Dat land is commercieel betrokken bij de ontwikkeling van kernenergie in Iran en praat met Teheran over een compromis.

Kernwapens

De VS en in hun kielzog Europese mogendheden willen voorkomen dat Iran de technologie en middelen verwerft om kernwapens te maken. Iran ontkent die bedoeling te hebben. Maar de Amerikaanse en Europese onderhandelaars blijven erbij dat Iran die intentie hoogstwaarschijnlijk wel heeft. Onderhandelingen tussen drie Europese mogendheden en Iran over deze kwestie hebben geen oplossing gebracht.

In een gesprek met de Oostenrijkse krant Kurier van zondag dreigde Larijani dat zijn land wel eens uit het IAEA zou kunnen stappen als de VN-Veiligheidsraad zich met Iran zou gaan bemoeien. Hij noemde het paradoxaal dat een IAEA-lid zou worden verboden atoomtechnologie te hebben. "In dat geval zouden wij uit het IAEA stappen."

Een woordvoerder van de Iraanse nationale veiligheidsraad relativeerde zondag de uitspraak van Larijani. Volgens hem wilde Larijani alleen maar de principiële vraag aan de orde stellen of een lid van de VN-atoomwaakhond toegang tot vreedzaam gebruik van kernenergie verboden kan worden.

Spel

Uit uitgelekte gegevens bleek zondag ook dat Iran de afgelopen maanden een uitgekiend spel zou hebben gespeeld met de internationale gemeenschap. Volgens The Sunday Telegraph, dat de tekst van een rede van de Iraanse ex-onderhandelaar Hassan Rowhani in handen kreeg, hebben religieuze leiders van Iran vooral de EU een rad voor ogen gedraaid.

Rowhani leidde tot voor kort besprekingen met Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, die poogden het internationale conflict diplomatiek op te lossen. Rowhani zou in de rede voor de hoogste geestelijken van Iran hebben gezegd dat er bewust is gepoogd de internationale onderhandelingen te rekken om zo tijd te winnen om het nucleaire programma in het complex van Isfahan op poten te zetten.