DEN HAAG - Ruim de helft (55 procent) van zwangere Turkse, Marokkaans en andere niet-westerse allochtone vrouwen en 54 procent van de allochtone baby's heeft een ernstig gebrek aan vitamine D. Dit is veel vaker dan bij 'witte' vrouwen en baby's.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 676 zwangere vrouwen en 523 baby's uit de regio Amersfoort, waarvan de resultaten zaterdag verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De onderzoekers pleiten voor landelijke screening van deze vrouwen op vitamine D-tekort. Zij vinden dat zwangere vrouwen en baby's met een tekort extra vitamine D moeten krijgen.

Zonlicht

Het was al bekend dat vitamine D-tekort vaak voorkomt bij allochtone vrouwen die weinig zonlicht zien omdat ze hun huid bedekken, of bij vrouwen met een donkere huidskleur. Maar er was nog nooit onderzocht hoe dat met allochtone baby's zat.

De wetenschappers onderzochten tussen april 2004 en april 2005 het vitamine D-gehalte van 545 'witte' en 131 allochtone zwangere bezoeksters van de polikliniek verloskunde van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast keken ze naar het vitamine D-gehalte in het navelstrengbloed van 442 autochtone en 81 allochtone baby's.

Hieruit bleek dat 5 procent van de autochtone vrouwen en 6 procent van de 'witte' baby's een ernstig vitamine D-gebrek had. Een gebrek aan vitamine D kan leiden tot spierklachten, maar wordt ook in relatie gebracht met vermoeidheid, pijnklachten in het bekkengebied en bovenbenen.

Onderzoek

Het is voor baby's belangrijk, omdat epidemiologische onderzoeken wijzen op een mogelijke relatie tussen vitamine D-gebrek en een verhoogd risico op auto-immuunziekten als multiple sclerose, diabetes, artritis en aandoeningen als schizofrenie en bepaalde vormen van kanker. Bovendien zou er een verband kunnen zijn met vroegtijdige botontkalking (osteoporose), schrijven de onderzoekers.

De Gezondheidsraad adviseerde in 2000 al om zwangere vrouwen uit de risicogroep extra vitamine D te geven. Maar na een wetenschappelijk dispuut tussen verloskundigen, gynaecologen en huisartsen, bracht het Nederlands Huisartsen Genootschap in 2003 een richtlijn uit waarin werd gesteld dat dit niet nodig is. Dit tot grote spijt van de huisarts I. Grootjans-Geerts die al jaren pleit voor meer aandacht voor dit probleem bij de Nederlandse huisartsen.

Moedermelk bevat nauwelijks vitamine D, zo bleek al uit eerdere onderzoeken. Het is in Nederland overigens wel gemeengoed om kinderen die borstvoeding krijgen extra vitamine D-druppels te geven.