WENEN - De omstreden nucleaire ambities van Iran hebben vrijdag opnieuw tot diplomatiek geharrewar geleid. Iran meldde een akkoord met Rusland, maar Moskou verklaarde daarvan niets te weten. Een hoge Iraanse onderhandelaar verklaarde in Wenen dat Iran en Rusland een overeenkomst hadden bereikt.

Hij deed zijn uitspraken in de marge van onderhandelingen tussen de Europese Unie en het islamitische Iran in de Oostenrijkse hoofdstad.

Volgens de Iraanse diplomaat voldeed de overeenkomst aan de eisen van de internationale gemeenschap, Iran en het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties. Details van het akkoord zouden zijn voorgelegd aan de Europese gesprekspartners in Wenen.

Verbaasd

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov reageerde verbaasd. Hij zei dat hij van een dergelijke afspraak niet op de hoogte was. Rusland en Iran wisten woensdag in Moskou geen akkoord te bereiken over het verrijken van uranium op Russische bodem. De partijen hoopten zo een eind te maken aan de confrontatie met het Westen.

Na de mislukte onderhandelingen vroeg Iran de 'grote drie' van de Europese Unie (Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië) om een nieuw onderhoud. Maar ook dit gesprek vrijdag in Wenen liep op niets uit.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier benadrukte dat Iran moet stoppen met de verrijking van uranium voordat er opnieuw kan worden onderhandeld. Daartoe is Teheran evenwel nog altijd niet bereid.

Kernwapen

Europa en de Verenigde Staten zijn bang dat Iran in het geheim werkt aan een kernwapen. De regering in Teheran zegt kernenergie nodig te hebben om aan de stroombehoefte van het land te voldoen. Verrijkt uranium is de brandstof voor kerncentrales, maar kan ook dienen als basis voor een atoombom.

De 'grote drie' proberen al maanden te bewerkstelligen dat Iran de verrijking van uranium staakt. Het regime in Teheran stelt dat het recht heeft op kernenergie. De Europese landen hebben aangeboden technologie te leveren waarmee Iran wel stroom kan opwekken maar geen wapens kan maken. Teheran heeft tot dusver echter elk compromis van tafel geveegd.

Washington wil de kwestie voorleggen aan de Veiligheidsraad van de VN. Die kan sancties opleggen om Iran alsnog op de knieën te dwingen. Het IAEA, het VN-orgaan dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, kan dat niet. De bestuursraad van het IAEA komt maandag in Wenen bijeen om te praten over een mogelijke doorverwijzing.