DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers uit Iran weer gaan terugsturen. Ze had ruim een halfjaar geleden besloten hen voorlopig niet uit te zetten. Aanleiding daarvoor was de executie in Iran van twee homoseksuele mannen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Verdonk nu dat is gebleken dat "er geen sprake is van executie/een doodstrafvonnis op grond van het enkele feit dat iemand homoseksueel is". Ze geeft wel aan dat op homoseks de doodstraf staat in het islamitische land. Toch ziet Verdonk geen reden meer om de uitzettingen nog langer op te schorten.

Beroving

Ze baseert zich daarbij op een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Iran. Daarin staat onder meer dat de Iraanse autoriteiten hebben verklaard dat de twee homoseksuele mannen niet vanwege hun geaardheid waren opgehangen, maar omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan beroving, ontvoering en verkrachting van een minderjarige.

De belangenorganisatie voor homoseksuelen COC vindt het besluit van Verdonk "stuitend", aldus voorzitter F. van Dalen. Volgens hem kloppen de gegevens in het ambtsbericht niet en is te veel uitgegaan van het Iraanse regime. Van Dalen wil de Tweede Kamer inlichten over de juiste verhalen. "Daaruit blijkt dat Iraanse homoseksuelen wel voor hun leven te vrezen hebben." Hij hoopt op een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Risico

Mensenrechtenorganisaties twijfelden aan de stelling van homobewegingen in het westen dat homoseksualiteit de reden van de executies was. Volgens minister Bot (Buitenlandse Zaken) blijft het moeilijk om met zekerheid te zeggen wat de exacte reden was. Maar de meeste bevindingen duiden er niet op dat de mannen alleen vanwege hun homoseksualiteit waren veroordeeld, aldus Bot. Het COC weerspreekt dat met klem en vindt bovendien dat je bij twijfel toch beter niet het risico kunt nemen.

Verdonk wil de uitzetting van afgewezen Iraanse homoseksuelen hervatten nadat ze er met de Kamer over heeft gesproken. Ook christelijke asielzoekers uit Iran, onder wie tot het christendom bekeerde moslims, kunnen volgens haar terug naar hun land van herkomst. De Kamer had juist gevraagd hun uitzetting tijdelijk te staken, maar de VVD-bewindsvrouw ziet daartoe op grond van het nieuwe ambtsbericht geen aanleiding.

Als christenen en bekeerde ex-moslims hun geloof "in stilte" belijden, hoeven ze volgens Verdonk geen problemen te verwachten.

Dreigbrieven

Wie echter probeert moslims te bekeren, kan te maken krijgen met repressie en intimidatie door de Iraanse autoriteiten. Dat is in de afgelopen tijd ook diverse keren gebeurd. Een voorganger zit nog vast. Tot het christendom bekeerde moslims krijgen soms dreigbrieven en -telefoontjes, maar ze kunnen "in beginsel maatschappelijk probleemloos" functioneren, aldus Verdonk.

Spoeddebat

D66 wil volgende week met de minister debatteren over haar voornemen. De fractie is er niet van overtuigd dat het veilig genoeg is om hen terug te sturen naar het land van herkomst, zei Kamerlid Lambrechts vrijdag.

D66-fractievoorzitter Van der Laan noemde het eerder op de dag al "volstrekt krankzinnig, naïef en onverantwoord" om afgewezen Iraanse homo's weer terug te sturen. Uit onderzoek van diverse mensenrechtenorganisaties blijkt dat Iran "gewoon onveilig" is voor homoseksuelen, zei ze in televisieprogramma Goedemorgen Nederland.