DEN HAAG - Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) pleit voor een speciaal centrum voor gezinnen in alle wijken en dorpen. "Het is essentieel dat gemeenten meer kiezen voor jeugd en gezin. Een probleem bij een kind en zijn gezin staat vaak niet op zichzelf", zei ze vrijdag.

Gezinnen kunnen in de centra terecht voor vragen over het opvoeden en het laten opgroeien van kinderen. Het centrum moet de enige plek worden waar hulpverleners kunnen vaststellen of iemand hulp nodig heeft. Doordat alle hulpverlening in het centrum samenkomt, kunnen gezinnen snel worden geholpen.

Consultatiebureau

De jeugdgezondheidszorg zou daarbij een centrale rol moeten spelen, omdat deze organisatie volgens Ross al veelvuldig contact heeft met ouders en kind. Bovendien weten veel mensen het consultatiebureau te vinden en is het een herkenbare instantie, lichtte ze toe.

"Waar het om gaat is dat er een instantie is die jongeren en gezinnen ziet en hen kan bijstaan als er problemen ontstaan", zei Ross. Medewerkers van het centrum kunnen direct hulp bieden bij bijvoorbeeld schuldsanering, kinderopvang of opvoedondersteuning.

Om de oprichting van gezinscentra te bespoedigen, wil Ross het gemeenten makkelijker maken de verschillende financiële regelingen te bundelen. Er gaat nu geld naar onder meer jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en peuterspeelzalen. Door deze fondsen te combineren, kunnen gemeenten er volgens de staatssecretaris gericht mee aan de slag.