BILTHOVEN - De kans dat mensen of dieren via drinkwater besmet raken met het vogelgriepvirus is bijzonder klein. Dat concluderen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Desondanks blijft het bijvoorbeeld in pluimveehouderijen van belang het drinkwater goed te zuiveren.

Het vogelgriepvirus kan in het water terecht komen via besmette vogels. De RIVM-onderzoekers hebben onderzocht hoe groot het risico is dat mensen en dieren via het drinken van water besmet kunnen raken. Ook hebben zij gekeken welk risico watersporters lopen, die op deze 'besmette' plassen recreëren.

Die goede zuivering blijkt essentieel. Een zeer besmettelijke virusvariant kan volgens het RIVM in combinatie met een matige zuivering van het water op een pluimveebedrijf met meer dan tienduizend kippen zorgen voor een besmettingsrisico van meer dan 1 procent. Bijna driekwart van de Nederlandse pluimveebedrijven heeft meer dan 10.000 kippen en loopt in dat geval dus wel "een hoog risico".

Het vogelgriepvirus kan in het water terecht komen via besmette vogels. De RIVM-onderzoekers hebben onderzocht hoe groot het risico is dat mensen en dieren via het drinken van water besmet kunnen raken. Ook hebben zij gekeken welk risico watersporters lopen, die op deze 'besmette' plassen recreëren.

Zowel voor goed gezuiverd drinkwater als het water in de recreatieplassen wordt de besmettingskans "zeer laag" ingeschat.

Desondanks is en blijft in dit geval "efficiënte drinkwaterzuivering ook voor de mens van groot belang", aldus de RIVM-onderzoekers.

Wasplaatsen

De erkende wasplaatsen waar vrachtwagens met pluimvee uit risicogebieden gereinigd en ontsmet moeten worden, kunnnen het werk momenteel niet aan. Minister Veerman van Landbouw heeft daarom tijdelijk extra plaatsen aangewezen waar de trucks schoongemaakt kunnen worden.

Vrachtwagens met pluimvee of broedeieren die in gebieden met het gevaarlijke vogelgriepvirus zijn geweest, moeten ontsmet worden op door het ministerie van Landbouw erkende wasplaatsen. De vondst van het H5N1-virus in Frankrijk heeft gezorgd voor flink meer te reinigen trucks. "Deze toename leidt tot capaciteitsproblemen" bij de wasplaatsen, lichtte Veerman donderdag de tijdelijke uitbreiding van het aantal reinigingsplekken toe.

De tijdelijke wasplaatsen zullen extra uitgerust worden zodat ze net als de erkende plekken de vogelgriep "adequaat" buiten de deur kunnen houden. Het ministerie van Landbouw zal de extra ontsmettingsplekken tevens registreren.

Veerman benadrukt dat de extra wasplaatsen tijdelijk zijn, al wil hij er gebruik van maken "zolang er gevaar voor uitbraak van aviare influenza" is.