DEN HAAG - Door fouten in de administratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben vele honderden allochtonen van hun gemeente geen oproep gekregen om dinsdag te gaan stemmen. Volgens de IND zijn maximaal 1200 mensen benadeeld. Het gaat om bijna 150 gemeenten, zo meldden betrouwbare bronnen donderdag tegenover het ANP.

De zaak kwam aan het licht doordat Hilversum klachten kreeg van allochtonen. In Nederland hebben allochtonen stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen als zij vijf jaar onafgebroken legaal hier verblijven. De IND levert de historie van allochtone inwoners aan bij de gemeenten.

Hoeveel van de 1200 mensen alsnog recht hebben op een oproepkaart, moet nog blijken. De IND zal hun verblijfsstatus nogmaals beoordelen. De dienst zegt de gemeenten vrijdag op de hoogte te stellen, zodat zij alsnog een stemkaart kunnen versturen.

Fout

Volgens de IND ligt de fout niet bij haar. De Vreemdelingendiensten hebben destijds gegevens van de betrokkenen foutief gewijzigd. Toen de IND in 2004 de taken en gegevens van de Vreemdelingendiensten overnam, is dat zo in de bestanden blijven staan. De afgelopen twee jaar heeft de IND flink onder vuur gelegen wegens de chaos die was ontstaan na de overname. Daardoor kwamen vele duizenden mensen in problemen, onder meer met uitkeringen en rijbewijzen.

Kamervragen

Inmiddels heeft Tweede Kamerlid Vos (GroenLinks) vragen gesteld over de kwestie. Zij vindt het "schandalig" dat de administratie van de IND nog steeds niet op orde is, terwijl minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) dat wel heeft beloofd aan de Tweede Kamer.

In Hilversum kregen 118 mensen ten onrechte geen oproepkaart en in Huizen 33. De fouten zijn hier inmiddels hersteld. De gemeenten kwamen bij toeval achter de fouten toen mensen meldden dat zij geen stemkaart hadden ontvangen. De gemeenten vroegen de IND de gegevens nogmaals te controleren, waarna de fouten aan het licht kwamen.

Voor 23 januari lieten de gemeenten hun gegevens controleren door de IND, omdat Verdonk had aangegeven dat er gaten zaten in de bestanden over de verblijfsstatus. Gemeenten gingen er daarna vanuit dat de kiezersbestanden klopten maar dat blijkt nu niet het geval.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) "baalt enorm" van de onvolkomenheden. Ze heeft inmiddels begrepen dat het in Den Haag gaat om 111 personen en in Amsterdam om zeventig. Een woordvoerder wijst erop dat er juist veel energie is gestoken in het voorkomen van problemen. "Natuurlijk is het waardeloos en vervelend, maar we geloven dat alles er aan wordt gedaan om het op te lossen."