AMSTERDAM - De zeven stadsdelen in Amsterdam-West willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de toekomstige generatie niet massaal mislukt. Ze hebben daarom een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld waarmee ze de problemen waar de Amsterdamse jeugd momenteel mee kampt, willen tegengaan.

Woensdag overhandigden zij het rapport 'Jongeren leven in Amsterdam West', aan burgemeester Cohen met de vraag of hij samen met het nieuwe college een "partner met lef" wordt om deze plannen te kunnen realiseren. De presentatie van het plan van aanpak vond plaats in het kader van een aanvraag voor Europese subsidie voor de periode 2007-2013.

Lef

De stadsdelen hopen dat het centrale stadsbestuur de ideeën omarmt en zich sterk maakt om deze volgens de politici "nieuwe manier van werken" gestalte te geven. Cohen sprak van een veelbelovende samenwerking. "Het is nu ongelofelijk belangrijk deze ideeën verder te concretiseren. Wat mij betreft, ben ik zo'n partner met lef, want dat is nodig." Stadsdeelsecretaris R. Prins van Bos en Lommer wond er geen doekjes om. Volgens hem is het dramatisch gesteld met de jeugd in Amsterdam-West. Hij voorspelde dat 63.000 jongeren uit de wijken de komende tien jaar op de arbeids-, woning- of vrijetijdsmarkt terechtkomt. "Op dit moment hebben zij daartoe echter nog veel te weinig toegang."

Vrijetijdsbesteding

Net als in de rest van de hoofdstad is er in de westelijke delen veel schooluitval en werkloosheid en kunnen jongeren moeilijk aan een woning komen. Ook is er een gebrek aan vrijetijdsbesteding. De problemen in West liggen volgens Prins nog iets gecompliceerder, omdat hier relatief veel allochtonen wonen en in deze buurten de grootste concentratie armoede zit.

Zeven bestuurders van de stadsdelen deden woensdag ten overstaan van de burgemeester en de wethouders Aboutaleb (Jeugd) en Griffith (Economische Zaken en Financiën) hun ideeën uit de doeken. Veelbesproken onderwerpen als kortere wachtlijsten voor jongeren met psychische problemen, opleidingen beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt en het creëren van jongerenwerkplaatsen passeerden de revue.

Ondernemerschap

Maar ook vernieuwende plannen als het omzetten van vriendendiensten door veelal allochtone meisjes in ondernemerschap. De nu vaak vrijwillig uitgevoerde kappersdiensten, catering of hulp bij het invullen van formulieren moet met behulp van een speciale startersbeurs voor jonge vrouwen worden omgezet in ondernemerschap.