DEN HAAG - Een kwart van de veroordeelden voor gewelds- en zedenmisdrijven weigert DNA-materiaal af te staan. Justitie heeft daarom tegen een groot deel van de 'DNA-weigeraars' een opsporingsbevel uitgevaardigd. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad. Sinds de invoering van de nieuwe DNA-wet op 1 februari 2005 zijn ook mensen die voor die tijd zijn veroordeeld verplicht wangslijm af te geven.

Volgens beide dagbladen kregen 13.800 mensen het afgelopen jaar van de negentien arrondissementsparketten een verzoek DNA af te geven. Van hen weigerden ongeveer 3500 mensen. De 'DNA-weigeraars' komen daarmee officieel geregistreerd te staan, aldus de kranten. Zij lopen de kans om bij een politiecontrole tegen de lamp te lopen. Ze moeten dan alsnog wangslijm afgeven.

Misdrijf

Sinds 1 februari 2005 moeten mensen die zijn veroordeeld voor een misdrijf waarop in de wet een gevangenisstraf staat van vier jaar of meer, verplicht DNA-celmateriaal afstaan. Zij moeten veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf, taakstraf, terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, een inrichting voor veelplegers of een inrichting voor jeugdigen.

Voor het ingaan van de wet mocht alleen bij opsporingsonderzoeken DNA-celmateriaal worden afgenomen bij verdachten.