DEN HAAG - Het aantal aangiften van huiselijk geweld is vorig jaar ten opzichte van 2004 met 4 procent gestegen. In 2005 is in 40 procent van de bij de politie gemelde incidenten van huiselijk geweld - ruim 57.000 - aangifte gedaan. In 60 procent van die gevallen hield de politie een verdachte aan. Daarmee steeg het aantal arrestaties in dit kader met 2 procent ten opzichte van 2004.

De cijfers blijken uit het onderzoek van de Advies- en onderzoekgroep Beke naar de aard, omvang en achtergronden van huiselijk geweld. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen. Woensdag worden de bevindingen gepresenteerd tijdens een besloten congres over het onderwerp in Dordrecht.

Huiselijk geweld

Uit de rapportage wordt voor het eerst duidelijk hoeveel kinderen slachtoffer en getuige zijn van huiselijk geweld. Ruim 2500 kinderen onder de achttien jaar zijn slachtoffer. Ongeveer even veel kinderen zijn getuige geweest van huiselijk geweld.

Kinderen

Volgens commissaris G. Dijksman, landelijk projectleider, gaat het hierbij om het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. "De mogelijkheid voor kinderen om aangifte te doen is wegens hun afhankelijke positie zeer beperkt", aldus Dijksman. Zij constateert dat de wachtlijsten bij diverse Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) nog veel te lang zijn. Kinderen blijven daardoor verstoken van hulp. De wachtlijsten moeten snel worden opgeheven, vindt Dijksman.

Beroepsgeheim

Minister Donner (Justitie) zei woensdag dat hij er niets voor voelt het beroepsgeheim voor huisartsen op te heffen bij kindermishandeling. Volgens hem is het risico te groot dat ouders niet meer met hun kinderen naar de arts gaan. Donner wees erop dat huisartsen signalen van kindermishandeling anoniem kunnen melden bij het Meldpunt Kindermishandeling.

In 98 procent van de gevallen is de pleger van huiselijk geweld van het mannelijk geslacht, vooral in de leeftijd van 25 tot 55 jaar. Van hen is 75 procent in Nederland geboren. 68 procent gaat meer dan eens in de fout. Van alle zogeheten veelplegers maakt 6,4 procent zich ook schuldig aan huiselijk geweld. Volgens Dijksman is voor de veelplegers de ontwikkeling van een speciale aanpak geboden.