BUSHEHR - Iran en Rusland hebben een principeakkoord bereikt over de verrijking van uranium in Rusland ten behoeve van Iraanse kerncentrales. Dit heeft de Iraanse delegatieleider Gholamreza Aghazadeh zondag laten weten. Nadere details moeten de komende dagen worden uitgewerkt tijdens beraad in Rusland.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het project moet ertoe leiden dat Iran kerncentrales kan hebben zonder dat het Westen zich zorgen hoeft te maken dat Teheran kernwapens zal maken. Het is onduidelijk wat de inhoud van het voorlopige akkoord is.

Teheran heeft zich tot dusver op het standpunt gesteld dat het best met de Russen wil samenwerken, maar dat het land het recht wil behouden om ook binnen zijn eigen grenzen uranium te verrijken.

Atoomwapens

Het atoomprogramma van het islamitische land is vooral voor de Verenigde Staten een steen des aanstoots. Washington beticht Iran er al jaren van dat het atoomwapens wil maken. Teheran zelf zegt alleen vreedzame doelen na te streven zoals de opwekking van elektriciteit. De machthebbers in Iran vinden dat de VS, die zelf veel kerncentrales hebben, een ander land niet kunnen verbieden nucleaire energie op te wekken.

Het internationale conflict over Iran is recentelijk verder geëscaleerd omdat Iran eerste stappen heeft genomen om daadwerkelijk weer uranium zelf te verrijken. Het kwam daarmee in aanvaring van de Europese Unie, die al lange tijd ijvert voor een diplomatieke oplossing.

Sancties

Ook de atoomwaakhond van de Verenigde Naties, het IAEA, is verbolgen. Die organisatie heeft besloten dat de Veiligheidsraad van de VN zich over de kwestie moet buigen en eventueel sancties moet opleggen aan Iran.

De VS willen maar wat graag dat de Veiligheidsraad Iran bij de kladden pakt, maar de kans daarop lijkt niet groot. Rusland en China, beide permanent lid van de raad met vetorecht, voelen weinig voor sancties, alleen al omdat Moskou en Peking grote economische belangen hebben in Iran. Een samenwerking met Rusland voor uraniumverrijking zou een oplossing kunnen bieden voor het conflict.

De Veiligheidsraad buigt zich volgende maand over de zaak-Iran.