DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken laat onderzoeken of het juridisch haalbaar is internaten in te richten waar jongeren zonder werk of opleiding discipline en leer-werkervaring bijgebracht krijgen. Hij zei dat dinsdag tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst met de pers. Later op de dag zal hij de Tweede Kamer informeren over zijn voornemen.

Het is De Geus te doen om een groep van ongeveer 30.000 tot 35.000 jongeren die geen werk of opleiding hebben en ook geen uitkering aanvragen. Wanneer zij aan hun lot worden overgelaten, dreigen zij een probleem te worden voor de maatschappij en ook voor zichzelf, meent De Geus.

Het idee om dergelijke jongeren op te vangen in 'kampementen' werd begin jaren '90 al geopperd door toenmalig premier Lubbers. Maar volgens De Geus strandde dat plan toen op de vrijblijvendheid ervan. Daarom wil De Geus laten bekijken of er een juridische grondslag is voor een minder vrijblijvende aanpak. Het onderzoek moet in april af zijn.