DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën betreurt het dat hij zondag voor de televisie de "suggestie" heeft gedaan dat burgers te hoge ozb-tarieven niet moeten betalen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Zijn uitspraken over de gemeenten kwamen voort uit "persoonlijke motivatie en irritatie", gaf Zalm toe. "Als de informatie dan niet deugt dan sla je de plank volledig mis", zei Zalm maandag voor de NOS-televisie. De bewindsman zei in NOVA dat hij even heeft overwogen om af te treden vanwege zijn uitspraken.

Bezwaar

Hij schrijft in een maandag uitgeven verklaring: "Ik had die suggestie beter achterwege kunnen laten en in plaats daarvan mensen kunnen wijzen op hun mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een te hoog ozb-tarief".

Zalm erkent dat maandag een inderhaast uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat de berekeningen over de te hoge ozb "niet absoluut eenduidig zijn". "Zo blijkt bijvoorbeeld dat door afrondingsverschillen sommige gemeenten net boven de wettelijk toegestane stijging van 2 procent uitkomen.

Het aantal gemeenten dat te hoge ozb-tarieven hanteert is hoogstwaarschijnlijk minder groot dan eerder aangenomen. Bovendien ziet het ernaar uit dat meer gemeenten ontheffing van de provincie hebben gekregen dan bekend was", aldus Zalm.

Zekerheid

Hij wil samen met het ministerie van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het COELO, dat onderzoek doet naar gemeentelijke financiën "absolute zekerheid en duidelijkheid krijgen" over de stijging van de OZB-tarieven in gemeenten. Hij acht dit "verstandig" omdat door reacties van gemeenten daarover twijfel is gerezen. "Ik betreur het dat ik gemeenten wellicht in een verkeerd daglicht heb gesteld," aldus Zalm.

Protesten

Zalm zei maandag voor de camera van RTL, dat hij "veel protesten" had gehad over zijn uitlatingen en bood zijn verontschuldigingen aan aan de gemeenten. Hij noemde zijn uitspraken "minder gelukkig". "Dit was niet mijn beste dag," aldus Zalm.

Zalm verwacht dat "die gemeenten die een belastingverordening hebben in strijd met de wet, die zullen aanpassen."

Irritatie

Zalm zei maandagavond dat zijn uitlatingen voortkwamen uit irritatie. De VVD wil al jaren de ozb helemaal afschaffen, maar dat laten de overheidsfinanciën tot dusver niet toe. Nu het gebruikersdeel in de ozb op woningen dit jaar is afgeschaft, ontstond de indruk dat gemeenten de ozb-heffing "verschoven" naar eigenaren van woningen en bedrijfspanden, maar dat wordt dus bestreden.

Grootmoedig

CDA-fractieleider Verhagen vindt dat minister Zalm "grootmoedig erkent dat hij een stap te ver is gegaan" met zijn omstreden uitlatingen over de OZB. "Zo kennen we Zalm ook," aldus Verhagen maandagavond.

Blamage

PvdA-fractieleider Bos noemt het ook na de excuses "verbijsterend dat Zalm zulke vergaande uitspraken deed op basis van verkeerde cijfers. Dit is een blamage voor de minister van Financiën. Hij heeft hiermee veel gezag verspeeld. Deze kwestie is slecht voor de minister van Financiën, het kabinet en de Nederlandse economie," aldus Bos.