KERKRADE - Het reguleren van de wietteelt is voor minister Donner (Justitie) niet aan de orde. Dat heeft Donner maandag aan Leers en enkele andere Limburgse burgemeesters laten weten tijdens overleg in Kerkrade over de aanpak van drugscriminelen.

Ook voor België is reguleren van de wietteelt niet aan de orde, zei Donner, en voor Duitsland al zeker niet.

Hij benadrukte dat de drie landen zowel nationaal als Euregionaal een pragmatische aanpak van de criminaliteit voorstaan. Daarbij moet gekeken worden naar wat de landen bindt, en niet naar wat hen onderscheidt, aldus Donner. Regulering van de teelt is niet iets wat die landen bindt.

Knelpunten

De minister sprak maandag in Houthem en Kerkrade met de betrokken Belgische ministers en Limburgse burgemeesters over de vraag waar de knelpunten zitten bij de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit en hoe die zo pragmatisch mogelijk kunnen worden opgelost. Grootste struikelblok daarbij blijken de afzonderlijke wetten en regels, die niet altijd op elkaar aansluiten.

Proefproces

Volgens Donner bestaat er geen kloof tussen de visies van hem en CDA-partijgenoot Leers, burgemeester van Maastricht. Donner en Leers gaan samen proberen via een pasjessysteem de coffeeshops uitsluitend toegankelijk te maken voor Nederlanders en buitenlanders daaruit te weren. Dat vermindert de overlast als gevolg van drugstoerisme in Limburg aanzienlijk, denken Leers en Donner. Daarvoor zal binnenkort een proefproces worden uitgelokt, gaf Donner aan.

De minister zei er verder vertrouwen in te hebben dat de Europese rechter dit 'alleen-voor-ingezetenen-beleid' zal goedkeuren. Hoe lang zo'n procedure gaat duren, kon hij niet aangeven.

Geen overeenstemming

Aan het overleg met Donner deden de burgemeesters van Venlo, Roermond, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Maastricht mee. Donner constateerde dat ook tussen de Limburgse burgemeesters onderling geen overeenstemming bestaat over de door Leers gewenste regulering van de wietteelt.