DEN HAAG - Verscheidene gemeenten hebben maandag aangekondigd dat ze misgelopen onroerendezaakbelasting (ozb) en extra heffingskosten gaan verhalen op minister Zalm (Financiën). Ze reageren daarmee op de oproep van de bewindsman om de ozb niet te betalen, als die met meer dan de toegestane 2 procent is verhoogd.

Onder meer Zoetermeer, Doetinchem, Urk en Buren verklaarden maandag de rekening te sturen aan het ministerie. De gemeenten stellen bovendien dat Zalm ze ten onrechte op zijn zwarte lijst heeft gezet.

"Wanneer belastingplichtigen op basis van de oproep van de minister weigeren te betalen, zullen we de rekening sturen aan het ministerie van Financiën", laat het gemeentebestuur van Buren weten.

Verantwoordelijk

"Ik houd de minister verantwoordelijk voor meerkosten die we moeten maken bij de inning van de ozb als gevolg van deze oproep", staat in een verklaring van wethouder E. Haan (Financiën) van Zoetermeer.

De gemeente Doetinchem zal naar eigen zeggen alle schade claimen. De telefoon staat sinds maandagmorgen roodgloeiend bij de Achterhoekse gemeente. "Wij kunnen ons voorstellen dat bewoners niet betalen als Zalm zoiets zegt. Ze moeten echter altijd eerst betalen en kunnen pas daarna bezwaar indienen. Alle administratieve kosten voor het aanmanen van wanbetalers en het uurloon van de ambtenaren die dat moeten doen, zullen we neerleggen bij het ministerie van Financiën", aldus een woordvoerder.

Extra werk

Ook burgemeester J. de Groot van Urk vindt dat Zalm het extra werk moet betalen dat de ambtenaren van zijn dorp wellicht op hun bordje krijgen. "Als wij extra werk moeten doen, krijgt hij de rekening", zegt een woordvoerder namens de burgemeester stellig.

GroenLinks

GroenLinks zal dinsdag in de Tweede Kamer voorstellen, dat de Algemene Rekenkamer de zwarte lijst van gemeenten onderzoekt die meer OZB zouden heffen dan wettelijk is toegestaan.

Navraag bij gemeenten en een maandag gepubliceerde verklaring van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geven daar volgens GroenLinks-Tweede Kamerlid Vendrik alle aanleiding toe.

Internet

De zwarte lijst werd zondag op internet gepubliceerd, na een oproep van minister Zalm van Financiën aan burgers om de te hoge OZB voorlopig niet te betalen. De 62 gemeenten die in overtreding zouden zijn, kregen een brief van minister Remkes van Binnenlandse Zaken, waarin die verwijst naar het COELO, dat onderzoek doet naar onder meer gemeentelijke belastingen.